na glavno vsebino

Javna gozdarska služba

Javna okoljska služba

Zdravstveno varstvo rastlin

STROKOVNE NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN V GOZDARSTVU

Naloge zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu se opravljajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) in predpisov EU (Uredba (EU) 2016/2031, Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2072, Delegirana Uredba Komisije št. 2019/1702  in Izvedbeni sklepi Komisije o nujnih ukrepih), Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19) in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 129/20) ter po programu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

UVHVVR je Gozdarskemu inštitutu Slovenije dodelil javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (Odločba št. 3430-531/2008/3), in sicer:

•             naloge diagnostičnih preiskav s področja entomologije in mikologije,

•             strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin,

•             naloge fitosanitarnih pregledov.

Izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu omogoča Laboratorij za varstvo gozdov, ki s sistemom zagotavljanja kakovosti skrbi za neoporečno delovanje in za razvoj področja. Laboratorij deluje po smernicah standarda ISO/IEC 17025:2017 ter v skladu s pogoji, ki jih predpisuje področna zakonodaja. Laboratorij za varstvo gozdov ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti. Smernice dela Laboratorija za varstvo gozdov so opisane pod opombami v Ceniku (povezava).

V okviru strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin koordiniramo in sodelujemo pri izvedbi programov preiskav škodljivih organizmov, izvajamo laboratorijske preiskave, vzdržujemo informacijski sistem in kakovost laboratorija in skrbimo za referenčne zbirke za določanje škodljivih organizmov ter UVHVVR nudimo strokovno pomoč.

Kot zanimivost:

V letu 2020 smo bili koordinatorji osmih programov preiskav za ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov rastlin

V letu 2020 smo v okviru programov preiskav z namenom iskanja poškodb oziroma simptomov škodljivih organizmov naredili 274 pregledov in ob tem pregledali okoli 560 ha površin, s poudarkom na gozdnih zemljiščih

V letu 2020 smo postavili 97 pasti, s katerimi smo ugotavljali navzočnost škodljivih organizmov v okviru programov preiskav oziroma smo lovili vektorje bolezni dreves

V laboratoriju za varstvo gozdov smo v letu 2020 izvedli 544 analiz vzorcev, ki so bili odvzeti v okviru programov preiskav

Laboratoriji

Projekti

Knjižnica

SHIFT + A