na glavno vsebino
PathFinder
Spletna stran projekta
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Partnerji
NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Albert-Ludwigs University Freiburg, CICERO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Croatian Forest Research Institute, Czech Forest Management Institute, ELO - European Landowners Organization, Federal Research and Training Center for Forests, Natural Hazards and Landscape, Finnish Meteorological Institute, IEFC – Institut Européen de la Forêt Cultivée, INBO - Research Institute for Nature and Forest, JRC – Joint Research Center, LUKE - Natural Resources Institute Finland, IGN - National Institute of Geographic and Forest Information, Slovenian Forestry Institute, Thünen Institute of Forest Ecosystems, Treemetrics, University of Bristol, University of Göttingen, University of Helsinki, Vrije Universiteit Amsterdam, VTT - Technical Research Centre of Finland Ltd., WSL - Swiss Federal Research Institute for Forests Snow and Landscape Research

Štiriletni projekt PathFinder ima proračun v višini 6,3 milijona evrov, v njem sodeluje 23 raziskovalnih partnerjev, koordinira pa ga raziskovalni profesor Johannes Breidenbach z NIBIO.

Trajanje: September 2022 - avgust 2026

Projekt PathFinder je razdeljen v šest delovnih paketov:

  1. Zbiranje podatkov na terenu - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Španija
  2. Platforma za kartiranje in ocenjevanje za spremljanje LULUCF in biotske raznovrstnosti - Inštitut za naravne vire, Finska (LUKE)
  3. Scenariji gospodarjenja z gozdovi in zemljišči - Vrije Universiteit Amsterdam (VUA), Nizozemska
  4. Ocena politike in poti - Univerza Albert-Ludwigs Freiburg (ALU), Nemčija
  5. Komunikacija, diseminacija in uporaba - Evropska organizacija lastnikov zemljišč (ELO), Belgija
  6. Upravljanje projekta - Norveški inštitut za raziskave na področju biogospodarstva (NIBIO), Norveška

Projekt PathFinder je financiran iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (HORIZON) (ID št. 101056907).

Twitter: @EuPathFinder

Projektni partnerji

Spletna stran: https://nibio.no/en/projects/PathFinder

            

 

PathFinder shema projekta, avtor slike: NIBIO.

PathFinder Kick-Off skupinska fotografija, foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Novica o projektu: https://www.gozdis.si/novice/nov-projekt-eu-zagotavlja-informacije-o-stanju-gozdov-za-evropski-nacrt-k-podnebni-nevtralnosti

 

Kontaktna oseba

Raziskovalec profesor Johannes Breidenbach, johannes.breidenbach@nibio.no

Telefon: (+47) 974 77 985

Twitter: @Jo_Breidenbach

 

Nacionalna kontaktna oseba

Raziskovalec Mitja Skudnik, mitja.skudnik@gozdis.si

Telefon: (+386) 1 200 7859

SHIFT + A