Gozdarski inštitut Slovenije v sklopu projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE organizira mednarodno poletno šolo "Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe" (Strengthening the resilience of forests to climate change), ki bo v Postojni od 18. do 22. julija 2022. Poudarek programa bo na gozdnogojitvenih rešitvah in dobrih praksah, ki jih uspešno uporabljamo v srednji Evropi za krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe. V sklopu poletne šole bo tudi celodnevna ekskurzijo na Kočevsko. 

Podrobnejši opis dogodka, program in prijavnica so dostopni na spletni strani poletne šole. Prijavnica, pogoji za prijavo in opis dogodka za udeležence držav EU (v angleščini) so na tej strani

Vabljeni k prijavi in delitvi informacij med vse zainteresirane!

 

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.