na glavno vsebino

Osebna izkaznica

Osnovni podatki

Naslov: Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon +386-1-200 7802
E-naslov: info@gozdis.si
Matična stevilka: 5051673
Davčna številka: 37808052

Upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije

(15.06.2021 – 15.06.2025)

Predsednik Upravnega odbora: mag. Robert Režonja
Namestnik predsednika Upravnega odbora: dr. Aleš Poljanec


2 predstavnika ustanovitelja:
mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Simon Resman, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predstavnik iz vrst uporabnikov Inštituta:
dr. Aleš Kadunc, Slovenski državni gozdovi d.o.o.
dr. Aleš Poljanec, Zavod za gozdove Slovenije


Predstavnica zaposlenih:
Tjaša Baloh, Gozdarski inštitut Slovenije

Znanstveni svet

(18.05.2021 – 18.05.2026)

dr. Tine Grebenc predsednik ZS
dr. Barbara Piškur namestnik predsednika ZS
dr. Nike Krajnc član ZS
prof. dr. Hojka Kraigher član ZS
dr. Andreja Ferreira član ZS
dr. Gregor Božič član ZS
dr. Aleksaner Marinšek član ZS

Direktor

dr. Nike Krajnc direktorica

Ostali podatki

Šifra dejavnosti: 72.190
Številka transakcijskega računa: 0110 0603 0347 734

Leto ustanovitve : 1947
Org. oblika:     Javni zavod

SHIFT + A