na glavno vsebino

Določanje prostornine (volumnov) stoječih dreves

 

Na voljo sta dve različni spletni aplikaciji za določanje prostornine (volumnov) stoječih dreves.

Če imate podatke o številu dreves po debelinskih stopnjah in lokaciji (npr. gozdni odsek) in bi želeli določati prostornine po enovhodnih deblovnicah (t.i. tarifah), uporabite https://www.zdravgozd.si/tarife.aspx .

Če pa vaši podatki vsebujejo prsne premere v centimentrih (in potencialno tudi višine dreves v metrih), lahko prostornine stoječih dreves določite na naslovu https://shiny.gozdis.si/prostornine preko:

  • uporabe krivulj za opis oblike debla (t.i. "taper" funkcij)
  • dvovhodnih deblovnic
  • enovhodnih deblovnic
SHIFT + A