na glavno vsebino

Nacionalna gozdna inventura in monitoring gozdov

V okviru oddelka, ki izvaja naloge javne gozdarske službe (JGS) potekata razvoj in vzpostavitev različnih sistemov gozdnih inventur. Med njimi je največji poudarek namenjen nacionalni gozdni inventuri (NGI). ki je bila v Sloveniji vzpostavljena leta 2020.

Iz podatkov nacionalne gozdne inventure je članom oddelka uspelo objaviti nekaj odmevnih znanstvenih člnakov s področja implementacije metod strojnega učenja za napovedovanje drevesnih značilnosti. Razvili so samostojni model razvoja gozdov (angl. Machine Learning Forest Simulator).

Več o NGI in monitoringu gozdov si lahko preberete spodaj.

SHIFT + A