na glavno vsebino

Materialne zbirke

 • semenska banka
 • slovenska gozdna genska banka z in situ in ex situ objekti
 • mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije
 • živa zbirka mikoriznih gliv
 • Zbirka živih kultur Laboratorija za varstvo gozdov (ZLVG)
 • živi arhivi (metasekvoje, topolovi kloni, rdeči bor in omorika)

Podatkovne zbirke

 • zbirka podatkov spremljanja stanja gozdnih ekosistemov v Sloveniji (Raven 1 in 2) za obdobje od leta 1987 dalje
 • baza podatkov Popisa propadanja gozdov na mreži 16 x 16 km
 • baza podatkov Gozdne inventure 2007 na mreži 4 krat 4 km
 • baza podatkov regionalnih kronologij drevesnih za 500-1000 let za macesen, jelko, smreko, dob in črni bor
 • podatkovna zbirka gliv Slovenije Boletus informaticus
 • PCR baza podatkov bazidiomicet, askomicet ter RFLP vzorcev izbranih drevesnih vrst
 • baze podatkov nukleotidnih zaporedij - v javno dostopnih zbirkah nukleotidnih zaporedij
 • register semenskih objektov
 • register gozdnih genskih rezervatov
 • baza podatkov popisov 681 rastišč divjega petelina v Sloveniji
 • baza podatkov popisov habitatov (r=300 m) divjega petelina na 470 lokacijah rastišč
SHIFT + A