na glavno vsebino

Telefonski imenik

Ajša Alagić 01 200 78 61
   
dr. Marko Bajc 01 200 78 10
   
Tjaša Baloh 01 200 78 57
   
dr. Gregor Božič 01 200 78 21
   
doc. dr. Matjaž Čater 01 200 78 32
   
dr. Maarten De Groot 01 200 78 65
   
dr. Zina Devetak 01 200 78 58
   
Veronika Dogar 01 330 58 71
   
mag. Marjan Dolenšek 01 200 78 14
   
Natalija Dovč 01 200 78 41
   
dr. Mitja Ferlan 01 200 78 26
   
dr. Andreja Ferreira 01 200 78 28
   
dr. Katarina Flajšman 01 200 78 25
   
Marko Frank 01 200 78 30
   
Andrej Grah 01 200 78 49
   
dr. Tine Grebenc 01 200 78 45
   
dr. Jožica Gričar 01 200 78 53
   
dr. Polona Hafner 01 200 78 50
   
Melita Hrenko 01 200 78 23
   
Špela Jagodic 01 200 78 58
   
dr. Anže Japelj 01 200 78 36
   
Tina Jemec 01 200 78 14
   
Nataša Jerala 01 200 78 67
   
dr. Jernej Jevšenak 01 200 78 51
   
dr. Andreja Kavčič 01 200 78 38
   
mag. Katja Kavčič Sonnenschein 01 200 78 05
   
dr. Janez Kermavnar 01 200 78 31
   
dr. Andrej Kobler 01 200 78 35
   
dr. Marko Kovač 01 200 78 27
   
Erika Kozamernik 01 200 78 40
   
prof. dr. Hojka Kraigher 01 200 78 20
   
dr. Luka Krajnc 01 330 58 80
   
dr. Nike Krajnc 01 200 78 01
   
Robert Krajnc 01 200 78 19
   
Mateja Kraševec 01 330 58 76
   
Bernarda Krištof 01 330 58 76
   
dr. Gal Kušar 01 200 78 30
   
doc. dr. Lado Kutnar 01 200 78 09
   
prof. dr. Tom Tomislav Levanič 01 200 78 44
   
dr. Boštjan Mali 01 200 78 29
   
dr. Aleksander Marinšek 01 200 78 11
   
Nataša Milenkovič 01 200 78 03
   
dr. Tanja Mrak 01 200 78 60
   
Matjaž Novak 01 200 78 37
   
Gal Oblišar 01 200 78 07
   
dr. Nikica Ogris 01 200 78 33
   
Primož Petek 01 200 78 04
   
Anže Martin Pintar 01 200 78 34
   
dr. Barbara Piškur 01 200 78 47
   
Kaja Plevnik 01 330 58 75
   
dr. Peter Prislan 01 330 58 73
   
Matej Rupel 01 200 78 55
   
Iztok Sankovič 01 200 78 39
   
Anica Simčič 01 200 78 79
   
doc. dr. Primož Simončič 01 200 78 01
   
Gregor Skoberne 01 200 78 70
   
dr. Mitja Skudnik 01 200 78 59
   
Katarina Stanko 01 200 78 02
   
Darja Stare 01 200 78 22
   
Špela Ščap 01 200 78 16
   
Magda Špenko 01 200 78 12
   
David Štefanič 01 200 78 07
   
Barbara Štupar 01 200 78 63
   
Matevž Triplat 01 200 78 06
   
Andreja Vedenik 01 200 78 51
   
Tjaša Vidmar  01 200 78 48
   
dr. Urša Vilhar 01 200 78 46
   
Marina Vučićević 01 200 78 48
   
Polona Vukovič 01 200 78 62
   
dr. Marjana Westergren 01 200 78 54
   
Simon Zidar 01 200 78 69
   
Boštjan Zupanc 01 200 78 64
   
Urban Žitko 01 200 78 13
   
Daniel Žlindra 01 200 78 08
   
Jure Žlogar 01 200 78 30

 

 
SHIFT + A