na glavno vsebino

Gozd eksperimentov


GOZD EKSPERIMENTOV IMA NOVO SPLETNO STRAN!

GOZD JE NAJBOLJŠA UČILNICA!

Priročnik za učenje in igro

"Priročnik za učenje in igro v gozdu je najnovejši prispevek gozdarske znanstvene ustanove na tem področju." T. Lesnik, Prosilva Slovenija

"Besedilo vsebuje opis vrste zanimiv aktivnosti v naravnem, predvsem gozdnem okolju, ki so jih sodelavci Gozdarskega Inštituta Slovenije tudi v praksi preizkusili."
dr. Barica Marentič Požarnik, pedagoška psihologinja, redna univerzitetna profesorica za pedagoško psihologijo


Priročnik je bil prvič predstavljen na dogodku "Z bukvo pod bukve".


 
SLOVENIJA JE DEŽELA GOZDOV!

Kdo smo?

Smo predana skupina raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije, ki delujemo na področju okoljske vzgoje, prenosa znanj in promocije znanosti. Naše izobraževalno delo izvajamo po načelih in metodah gozdne pedagogike, ki skozi gozd obravnava vse družbene, okoljske in gospodarske vidike trajnosti.


Naši cilji

 • predstavljamo dobre vzgojno-izobraževalne prakse v naravnem okolju
 • ozaveščamo o pomembnosti okoljske vzgoje za trajnostni razvoj
 • spodbujamo kreativnost in razvijamo inovativne metode v vzgojno-izobraževalnem procesu
 • spodbujamo prenos znanja in vključevanje znanosti za gozd v kurikulum okoljske vzgoje vrtcev in šol
 • predstavljamo delo raziskovalcev na našem inštitutu in jim nudimo podporo z iskanjem možnosti za sodelovanje
 • promoviramo znanost o gozdu in skušamo mlade navdušiti za znanstveno-raziskovalno delo

Naše aktivnosti

eksperimentalne in znanstvene delavnice za vrtce in šole
izvajamo izobraževanja za pedagoge o vsebinah, vezanih na znanost o gozdu in okoljsko vzgojo (v sodelovanju z Mrežo gozdnih vrtcev in šol)
povezovanje in sodelovanje na področju okoljske vzgoje na nacionalni in mednarodni ravni

Načela Gozdne pedagogike

 • Eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je povezan z gozdom in gozdarstvom
 • Obravnava vse družbene, okoljske in gospodarske vidike trajnosti
 • Prispeva k razumevanju interakcij in odnosov človeka do okolja v kontekstu trajnostnega razvoja
 • Temelji na poznavanju gozdnih ekosistemov in trajnostnem gospodarjenju z gozdovi
 • Širi razumevanje in uporabo koncepta trajnostnega razvoja preko trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
 • Celovit pristop in usklajenost delovanja na mednarodni ravni
 • Prispeva k izobraževanju za trajnostni razvoj (ESD), spodbuja sodelovanje in medsebojno povezanost vseh, ki se ukvarjajo z okoljsko vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj
 • Temelji na aktivnih izobraževalnih metodah in pristopih, ki krepijo sodelovanje
 • Ceni, spodbuja in promovira gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za učenje na prostem.

Prirejeno po forestpedagogics.eu

 • Mednarodno sodelujemo v mreži gozdnih pedagogov, ki deluje pod okriljem Mreže evropskih gozdnih komunikatorjev.

SHIFT + A