na glavno vsebino
Vsi oddelki

GTE

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

V okviru Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko deluje

LABORATORIJ ZA LESNO BIOMASO.

 

Za okolju prijazno in energetsko učinkovito ogrevanje z biomaso je poleg ustreznih kurilnih naprav ključna uporaba kakovostnih lesnih goriv. Kakovost trdnih biogoriv opredeljuje serija evropskih standardov SIST EN ISO 17225:2014, ki navajajo mejne vrednosti za fizikalne in mehanske lastnosti (npr. dimenzije, vsebnost vode, kalorično vrednost, gostoto delcev, mehansko obstojnost) ter vsebnost onesnažil (npr. svinca, živega srebra, žvepla, klora itd.). Za vsak parameter kakovosti standard navaja metode za pripravo vzorca in izvedbo preskusa.

V laboratoriju za lesno biomaso opravljamo analize različnih vrst trdnih biogoriv (t.j. lesnih in nelesnih peletov ter briketov, žagovine, sekancev in drv) skladno z relevantnimi evropskimi standardi.

Glavni cilji našega Laboratorija za lesno biomaso so:

  • Izboljšanje kakovosti ter urejenosti trga trdih biogoriv v Sloveniji,
  • promocija in izvedba raziskav in razvoja na področju trdih biogoriv ter
  • odličnost pri izvedbi analiz kakovosti lesnih goriv in s tem mednarodno prepoznavnost laboratorija.

Analize kakovosti lesnih goriv so namenjene proizvajalcem, ponudnikom in uporabnikom lesnih goriv.

V Laboratoriju za lesno biomaso določamo predvsem fizikalno-mehanske lastnosti lesnih goriv, kot so:

  • vsebnost vode,
  • mehanska obstojnost,
  • gostota nasutja,
  • delež pepela,
  • analize velikosti delcev itd.

 

    

                                    Vsebnost vode                                                                                 Delež pepela

 

 

                                 Delež hlapnih snovi                                                                     Mehanska obstojnost

 

  

                                 Gostota nasutja                                                                                    Izdelava peletov

 

                              Analiza velikosti delcev

                                

SPLETNI OBRAZEC ZA NAROČILO ANALIZE

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI LESNIH PELETOV

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI LESNIH SEKANCEV

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI DRV

CENIK- ANALIZA KAKOVOSTI LESNIH BRIKET

CENIK - ANALIZA KAKOVOSTI OGLJA ZA ŽAR

SHIFT + A