na glavno vsebino
Vsi oddelki

FIGE

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Projekti

  • EUFORINNO - European Forest Reasearch and Innovation
  • LIFEGENMON - Razvoj sistema genetskega monitoringa gozdov
  • PEMURES
  • CRP V4/1438 - Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev
  • CRP V4-1616 - Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja
  • CRP V3-1140 - Določitev ukrepov za zagotavljanje genetskega varstva gozdov
SHIFT + A