V četrtek, dne 25.9.2014, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) organizirali delavnico ob zaključku projekta CRP V3-1140 z naslovom: "Določitev ukrepov za zagotavljanje genetskega varstva gozdov".  Na delavnici smo predstavili rezultate projekta in skupaj z vodji Odsekov za gojenje in varstvo gozdov prevetrili smernice in ukrepe za genetsko varstvo gozdov. Predstavili smo tudi aktivnosti v okviru novih projektov CRP V4-1438 "Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega" ter LIFE+ LIFEGENMON »Razvoj sistema genetskega monitoringa gozdov«. Izražen je bil velik interes za postavitev ploskev za genetski monitoring jelke in bukve v posameznih območnih enotah, saj načrtujemo, da bodo te ploskve postale tudi skupni dislocirani raziskovalni centri ZGS in GIS.