na glavno vsebino

Inštitucije

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Arnes 

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Biotehniška fakulteta (BF)

 

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (BF GO)

 

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PisRS)

Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

 

Program razvoja podeželja (PRP)

European forest institute  (EFI)

 

Science Europe

Geološki zavod Slovenije (GeoZS)

 

Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS)

Institut Jozef Stefan (IJS)

 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)

IUFRO

 

Slovenski državni gozdovi (SIDG)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

Kemijski Inštitut Slovenije 

 

Univerza v Ljubljani (UL)

Kmetijski inštitut Slovenija (KIS)

 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

 

Znanstveno raziskovalnu center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  (ZRC SAZU)


Revije

Acta Silvae et ligni

Zbornik gozdarstva in lesarstva

Acta Silvae et ligni - navodila avtorjem

REVIJA LesWood

Acta Silvae et ligni - oddaja člankov

Gozdarski vestnik

Ostale povezave


Podatki samodejnih meteoroloških postaj po Sloveniji
Zicnice
Trace2009
Millennium
Impsi
Krvavec L4-0637
LEGS - Career Paths in Multidisciplinary Research prepared by Science Europe, Life, Environment and Geosciences Committee members
LEGS - Integrated Research Tools and Strategies
LEGS - Careers Opinion Paper

SHIFT + A