na glavno vsebino

Skupne službe

Skupne službe

Gozdarski inštitut Slovenije je raziskovalna institucija nacionalnega pomena in je skladno z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in Zakonom o zavodih organiziran kot javni zavod. Razvojno raziskovalno dejavnost inštituta izvajajo raziskovalci, podporo njihovim aktivnostim pa zagotavljajo strokovni sodelavci in Skupne službe inštituta.

UPRAVA

dr. Nike Krajnc, direktorica                              

Primož Petek

Tjaša Vidmar

 

TAJNIŠTVO

Katarina Žgajnar                          

 

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA

Nataša Jerala                                

Anja Malovrh                                 

Mateja Kraševec                          

Nataša Milenković                       

Katja Mrak                                       

Nataša Turk                                   

Polona Vukovič                             

 

KADROVSKO-PRAVNA SLUŽBA

Marina Vučićević                          

Mojca Polak                                  

Ana Učak                                       

 

INFORMACIJSKA PODPORA

Matjaž Novak                                

 

KNJIŽNICA

dr. Maja Peteh                               

 

VZDRŽEVANJE

Iztok Sankovič                              

Iztok Sinjur       

SHIFT + A