na glavno vsebino
Vsi oddelki

GEKO

Oddelek za gozdno ekologijo

Terensko delo je pri okoljskih raziskavah nujno potrebno, saj je predmet preučevanja prav okolje samo. V Oddelku upravljamo z večimi raziskovalnimi ploskvami po vsej Sloveniji, delo pa poteka skozi vse leto.

S kratkimi prispevki nadaljujemo ->premljajte naše delo preko FB

Kratke novice s terenskega dela

31. julij 2014: Pokljuka in Brdo
Obisk raziskovalnih ploskev IMGE na Pokljuki in Brdu pri Kranju. Vrhunec poletja je zaznamovalo vreme s septembrskim pridihom. Samodejna meteorološka postaja na Pokljuki je neprekinjeno delovala vse od novembra lani!

  

Sliki: Delo,..kapljanje v presledkih, luže, ...in gozdni sadeži.

22. julij 2014: Snežnik
Vmesno pobiranje podatkov temperature in relativne vlažnosti zraka na ploskvah projekta ManFor C.BD. Ob februarskem žledenju so sestoji na raziskovanem območju utrpeli veliko poškodb.

 

Sliki: V bližini raziskovalnih ploskev pri Leskovi dolini pod Snežnikom.

27. junij 2014: Lontovž in Krakovski gozd
Delo na dveh ploskvah IMGE pod vrhom Kuma in v Krakovskem gozdu. V slednjem je bilo veliko "sodelavcev, ki so priganjali"... ->žejnih komarjev.

 

 Sliki: Samodejna meteorološka postaja na Lontovžu (levo) in v Krakovskem gozdu (desno)

12. junij 2014: Pohorje
Na Pohorju je bilo tokrat prijetno sveže, proti koncu delovnih aktivnosti tudi nevihtno z nekaj toče.

 

Sliki: Začetek zgodbe drevesa (levo) in močni nevihti naproti (desno).

5. junij 2014: Od Snežnika do Kočevskega Roga
Združene aktivnosti večih raziskovalnih nalog pomeni dooolg terenski dan.

Slika: Samodejna meteorološka postaja Žaga Rog (840 m)

3. junij 2014: Kras in Trnovski gozd
Kontrola delovanja in pobiranje podatkov na raziskovalnih ploskvah, kjer se vrši intenzivni monitoring (IMGE).... in tudi košnja.

 

Sliki: Samodejna meteorološka postaja Gropajski bori (levo) in Fondek (desno)
 
28. maj 2014: Drevesnica Gozdarskega inštituta Slovenije
Pomlad v naši drevesnici kaže več "obrazov". Tudi tu se potrjuje rek, da "najhitreje raste "plevel".

Slika: Še vedno smo lahko učinkoviti z ročnim orodjem in "starim znanjem"

15. maj 2014: Pohorje
Redne mesečne aktivnosti na področju hidrologije so bile tokrat zaznamovane s poznim pridihom zime. Še nekaj dni po sneženju je naju s sodelavcem presenetilo do 15 cm svežega snega...in izrazit kontrast med belo in zeleno.

 

Sliki: Zimsko vreme sredi spomladi (1300 m).

11. april 2014: Kočevsko
V okviru Intenzivnega monitoringa smo na raziskovalni ploskvi pri vasi Borovec izvedli popravilo merilnika temperaturnih in vlažnostnih razmer v tleh. Na mestu nekdanje žage pod vrhom Roga smo izvedli redna dela na samodejni meteorološki postaji, ob enem pa na devetih raziskovalnih ploskvah tretje leto zapored pričeli s spremljanjem sestojne mikroklime v okviru projekta ManFor C.BD.

 

Sliki: Samodejni meteorološki postaji Borovec (levo) in Žaga Rog (desno).

21. marec 2014: Notranjska in Primorska
Na stalnih vzorčnih ploskvah, kjer za namene raziskav podzemnih gliv spremljamo razmere v tleh, je bilo opravljeno redno pobiranje podatkov (temperatura in vlažnost tal) in kontrola delovanja samodejnih merilnih sistemov.

 

Sliki: Posledice žleda na brezah na Bloški planoti in rdečem boru (Bloška polica)


20. marec 2014: Kočevsko
Na stalnih vzorčnih ploskvah pri Borovcu in na Travljanski gori nad Loškim potokom so bila po novembru 2013 znova opravljena najnujnejša dela v zvezi s spremljanjem vremenskih razmer. Zaradi posledic žleda je bil dostop do meteorološke postaje na Travljanski gori precej otežen.

 

Sliki: Meteorološka postaja Borovec in gozd na Travljanski gori


18. marec 2014: Pohorje
Tudi na Pohorje že prihaja zgodnja pomlad, a vendar je bilo za lažji dostop do ploskev pri Osankarici potrebno na noge dati smuči. Tokrat je bil na vrsti še krajši, zimski del meritev (vzorčenje vode iz potokov, pobiranje podatkov o pretokih preko preliva, talnih razmerah in lastnostih vode).

 

Sliki: Do vseh ploskev še ni šlo z avtomobilom. Delo pri prelivu na Javorskem potoku.


7. marec 2014: Lontovž in Krakovski gozd
Na stalni raziskovalni ploskvi pod vrhom Kuma in v Krakovskem gozdu je bilo izvedeno pobiranje podatkov iz samodejnih meteoroloških postaj in merilnih sistemov za spremljanje temperature in vlažnosti tal. Na obeh lokacijah s pomočjo dendrometrov poteka tudi stalno spremljanje priraščanja vzorčnih dreves.

 

Sliki: Mestoma poplavljen Krakovski gozd
 

3. marec 2014: Kras in Trnovski gozd
Na stalni raziskovalni ploskvi pri Sežani smo izvedli popravilo samodejne meteorološke postaje (napajanje in nosilna konstrukcija). Obenem smo pridobili tudi nov niz podatkov za minulo trimesečje. Nove podatkovne nize smo dobili tudi iz meteorološke postaje v bližini Trnovega v Trnovskem gozdu.

 

Sliki: Vzdrževalna dela na samodejni meteorološki postaji Gropajski bori
 

20. februar 2014: Pohorje
Na stalnih vzorčnih mestih smo odvzeli vzorce vode in izmerili njeno temperaturo, elektroprevodnost, pH,... S pomočjo Parshall-ovih prelivov in samodejnih merilnih sond na dveh potokih spremljamo tudi pretok. Pobrali smo podatke o temperaturi zraka in tal na različnih globinah, podatke o vlažnosti tal in matričnem potencialu. Zaradi snega so bile za dostop do raziskovalnih ploskev potrebne smuči.

  

Slike: V višjih legah Pohorja je bilo nekaj svežega snega
 

19. februar 2014: Na raziskovalni ploskvi Brdo pri Kranju
Na raziskovalni ploskvi Brdo pri Kranju je bilo zvedeno redno vzorčenje padavin in talne razstopine. Preverili smo tudi delovanje samodejne meteorološke postaje in pobrali podatke obdobja zadnjih treh mesecev.
Brdo pri Kranju Brdo pri Kranju

 

Sliki: Samodejna meteorološka postaja na gozdni jasi in del raziskovalne ploskve v bližnjem borovem sestoju, ki je bil močno poškodovan zaradi žleda

Več o meteoroloških meritvah ->

 

5. februar 2014: Zaradi žleda začasna prekinitev aktivnosti na terenu
Terensko delo je zaradi žleda prestavljeno do izboljšanja razmer in večje varnosti v gozdu oz. na cestah! Redno vzorčenje se bo na ploskvah IM-GE izvajalo predvidoma čez 14 dni.

SHIFT + A