na glavno vsebino
Vsi oddelki

VARGO

Oddelek za varstvo gozdov

Spletni portal Varstvo gozdov

Informacijsko središče za varstvo gozdov v Sloveniji: uporabne informacije, napovedi škodljivih dejavnikov za gozd (npr. za podlubnike), priročnik vzrokov poškodb drevja, novice.

Spletni portal Invazivke

Javni informacijski sistem za sporočanje opažanj invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji in predstavitev tujerodnih vrst nevarnih za slovenske gozdove.

Spletni portal Boletus informaticus

Javni informacijski sistem za beleženje in kartiranje vrst gliv v Sloveniji.

Spletni portal Danube Forest Health

Javni informacijski sistem za sporočanje najdb škodljivcev in bolezni v gozdu znotraj biosfernega območja Mura-Drava-Donava.

SHIFT + A