na glavno vsebino

Za uvod v novo leto 2021 ...

Drugovi

Naš radni zadatak
U prelaznoj budućnosti
čuvajmo granice mogućnosti

Novo novo novo vrijeme ...

Drugovi i drugarice
Naša obostrana želja
Napraviti korak naprijed
U novome svijetlu

Novo novo novo vrijeme ...

II. poluvrljeme
Snažni mladici
Prebacuju svijetski rekord
Visoko
Više! puno više
Puno više nego prije rata

Novo vrijeme, staro stanje
Novo vrijeme, staro stanje
Novo vrijeme, staro stanje
Novo vrijeme isto sranje

Novo novo novo vrijeme ...

 

Drugovi (i domaćice)
U postepenom porastu (pravo zadovoljstvo)
U kritičnim godinama (može donijeti promjene)
Opet ćemo dokazati (neotpornom organizmu)
Ako bude trebalo
3 puta dnevno jednu kašiku uz malo vode

Novo novo novo vrijeme ...

Vrijeme danas
Duboko područje niskog vazdušnog pritiska
Koje se krece od Zapada prema Uralu
Zahvatiće noćas naše krajeve

Novo novo novo vrijeme ...

Novo novo novo vrijeme
Novo novo novo vrijeme
Novo novo novo vrijeme
Novo novo novo vrijeme

“Novo vrijeme, drugovi
Donosi sa sobom i nove zadatke!”
(Podvukao je na kraju svog izlaganja)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buldožer: Novo vrijeme (Album: Živi bili pa vidjeli, 1979)

- Buldožer, Novo vrijeme

 

Zajezimo epidemijo COVID-19

SHIFT + A