V petek, 26.9.2014 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in portalom Videolectures.net v veliki dvorani Gozdarskega inštituta organizirala predstavitve znanstvenih dosežkov v letu 2013 z naslovom:  "Odlični v znanosti 2013 – predstavitev dosežkov s področja biotehniških raziskav v sklopu vseevropskega projekta Noč raziskovalcev". Prireditev je s pozdravom in uvodnim nagovorom odprl dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.

Na dogodku so predstavili svoje delo raziskovalci, ki so prikazali svoje izjemne znanstvene dosežke, objavljene v letu 2013, na področju biotehniških ved. Med njimi je bila tudi prof. dr. Hojka Kraigher, predstojnica ZR oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je imela predstavitev z naslovom "Ocene rasti, biomase in življenjskega obrata micelija mikoriznih gliv v gozdnih tleh."

Prireditev je omogočila nove oblike povezovanja in mreženja med raziskovalci ter spodbudila bodoče sodelovanje na interdisciplinarnih znanstvenih projektih. Po koncu predstavitev so bili udeleženci vabljeni na ogled prenovljenih laboratorijev GIS, kjer so raziskovalno opremo predstavljali njeni skrbniki, predvsem mladi in mlajši raziskovalci iz Inštituta. Ob zaključku ogleda je bila organizirana krajša pogostitev v okviru projekta EUFORINNO (projekt 7 OP EU RegPot No. 315982, ki je omogočil nakup najnovejše raziskovalne opreme) v spodbudo neformalnim oblikam komunikacije in povezovanja med znanstveniki in drugimi udeleženci prireditve.