na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče gozdis.si. 

O dostopnosti

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se zavezujemo omogočati dostopnost svoje spletne strani gozdis.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Gozdarskega inštituta Slovenije je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi spodaj navedenih izjem (glej: Nedostopne vsebine).

Gozdarski inštitut Slovenije ocenjuje, da bi prilagoditev celotne vsebine spletne strani s podstranmi predstavljala finančne posledice, ki si jih naša organizacija trenutno ne more privoščiti. Prav tako smo pri oceni nesorazmernega bremena poleg finančne teže upoštevali še kadrovsko podhranjenost, saj trenutno nimamo izobražanih zaposlenih, ki bi lahko spletno stran tehnično naredili dostopnejšo. Spletni administratorji se bodo usposobili za pripravljanje vsebinsko dostopnih objav. 

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletne strani Gozdarskega inštituta Slovenije sproti izboljšujemo, vendar nekatere objavljene vsebine in elementi ne dosegajo vseh kriterijev, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa so dostopni, vendar mogoče težje berljivi.

Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin, ki so predvajanje iz YouTuba - za vsebine, posnete pred 23.9.2020 ta ureditev ni obvezna).

Nekateri dokumenti niso dostopni (npr. dokumenti Intraneta), ker niso dostopni splošni javnosti.

Ostale neprilagojene vsebine, ki predstavljajo nesorazmerno breme so še:

Za vse nedostopne vsebine je razlog v nesorazmernem bremenu, ki ga ocenjujemo s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo. 

Gozdarski inštitut Slovenije se kot javni zavod trudi, da bi bilo spletišče v največji meri prilagojeno veljavnim standardom dostopnosti, zato bomo v letu 2024 strukturo spletne strani in vsebine naredili še bolj dostopne. V ta namen se bodo zaposleni, ki pripravljajo spletne vsebine, dodatno izobrazili, v kolikor pa se najdejo finančna sredstva pa bo zunanji izvajalec nadgradil še tehnično prilagoditev. Ko bodo prilagoditve izvedene bomo to objavili na spletni strani, hkrati pa bo posodobljena Izjava o dostopnosti. V interesu nam je, da naše vsebine pridejo do vseh uporabnikov.

Datum objave spletnega mesta

Prenovljena spletna stran Gozdarskega inštituta Slovenije je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 4.1.2021.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila objavljena novembra 2021, posodobljena pa 20.11.2023 na podlagi samoocene in se vsak november preveri ter po potrebi uskladi z veljavno zakonodajo.

 

Povratne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na info@gozdis.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj vam bomo podali odgovor. 

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

 

Informacije o inšpekcijskem nadzoru

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si
povezava do spletne strani državnega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ 

 


* Ta stran (Izjava o dostopnosti) je bila narejena na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Pravilnika o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19).

Nazaj
SHIFT + A