na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče gozdis.si. 

O dostopnosti

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se zavezujemo omogočati dostopnost svoje spletne strani gozdis.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran Gozdarskega inštituta Slovenije je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi spodaj navedenih izjem (glej: Nedostopne vsebine).

 

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletne strani Gozdarskega inštituta Slovenije sproti izboljšujemo, vendar nekatere objavljene vsebine in elementi ne dosegajo vseh kriterijev, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (podpisani dokumenti kot so letna poročila, načrti dela itd.) so dostopni, vendar mogoče težje berljivi.

Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin - za vsebine, posnete pred 23.9.2020 ta ureditev ni obvezna).

Nekateri dokumenti niso dostopni (npr. dokumenti Intraneta).

Ostale neprilagojene vsebine, ki predstavljajo nesorazmerno breme so še:

 

Datum objave spletnega mesta

Prenovljena spletna stran Gozdarskega inštituta Slovenije je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 4.1.2021.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 15.11.2021 na podlagi samoocene in se vsak november preveri ter po potrebi uskladi z veljavno zakonodajo.

 

Povratne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na info@gozdis.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj vam bomo podali odgovor. 

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

 

Informacije o inšpekcijskem nadzoru

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si
povezava do spletne strani državnega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/ 

 


* Ta stran (Izjava o dostopnosti) je bila narejena na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Pravilnika o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19).

Nazaj
SHIFT + A