V zadnjih 30 letih se je površina gozdov v Evropi povečala za 9%. Kar 1/3 površja Evrope (227 mio ha) predstavljajo gozdovi. Poseka se približno ¾ prirastka dreves. Se je pa v zadnjih 20 letih, torej po prelomu tisočletja, občutno povečala površina gozdov, ki je namenjena ohranjanju biotske pestrosti. Še vedno nas veseli dejstvo, da je večina gozdov v Evropi na voljo prebivalcem, intenzivno gospodarjenih za obiskovalce pa je 6% gozdov (npr. urbani gozdovi).

Pri pripravi podatkov intenzivno sodeluje tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Več o stanju gozdov v Evropi pa na povezavi: https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/.