V okviru različnih projektov spremljamo gibanje živali tudi s fotopastmi. Sodelavka Ajša Alagić nam je posredovala posnetke črne žolne in medveda na Kočevskem. 

Črna žolna (Dryocopus martius) je največja žolna v Evropi. Na posnetku je samec, ki ga prepoznamo po rdeči lisi, ki poteka od kljuna po zgornjem delu glave, samica pa ima liso le na zadnjem delu glave. Prebiva v starih iglastih gozdovih sredogorja in visokogorja, ponekod tudi v mešanih in bukovih gozdovih. Dupla si izdolbe sama v starih deblih borovcev, bukev, hrastov, jelš, jesenov ali brez. Hrani se z ličinkami, ki jih najde za drevesno skorjo, najraje pa ima veliko črno gozdno mravljo.

 

Fotopasti so ujele tudi medveda, ki se je radovedno smukal okoli kemičnih odvračal za divjad.