Ali ste vedeli, da je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KPTRŠ) s svojimi skoraj 460 ha večji od newyorškega Centralnega parka in londonskega Hyde Parka? Ste vedeli kje se nahaja Tičistan in kaj lahko tam počnete? Na območju krajinskega parka so štiri ožja zavarovana območja, 5 območij naravnih vrednost, enajst dreves izjemnih dimenzij, pomembni habitatni tipi, 2800 vrst organizmov, med katerimi so številne redke, ogrožene in zavarovane glivne, rastlinske in živalske vrste.  Na območju parka se nahaja tudi Gozdarski inštitut Slovenije. KPTRŠ je v podkastu predstavil Andrej Verlič, ki je vodja službe Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in bivši sodelavec Gozdarskega inštituta Slovenije.

Kaj je povedal o delu in službah v parku, omejitvah in prepovedih, posebnostih zavarovanih območij in  vedenju sprehajalcev na javnih zelenih površinah prisluhnite v podkastu na povezavi https://www.rtvslo.si/okolje/v-imenu-narave/narava-na-pragu-mesta/550684.