V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bomo v sredo, 9. marca 2022, izvedli spletno delavnico s tematskega področja »Gospodarjenje z gozdovi« z naslovom Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb.

Namen delavnice je odgovoriti na različne izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe (prilagajanje drevesne sestave gozdov in zagotavljanje njihove stabilnosti, uravnavanje starostne strukture, preprečevanje škodljivih dogodkov, idr.). Dogodek je namenjen  odločevalcem (MKGP, ZRSVN,...), organizatorjem tečajev (ZGS, SiDG, KGZ, Skupnost lastnikov gozdov, revirna služba ZGS,...), izobraževalnim institucijam in NVO.

Program in registracija na dogodek (najkasneje do 6. marca 2022) sta dostopna na spletni povezavi.

Registrirani udeleženci bodo povezavo na ZOOM prejeli na svoj elektronski naslov nekaj dni pred dogodkom.

Vljudno vabljeni!

Ekipa LIFE IP Care4Climate na Gozdarskem inštitutu Slovenije