Dr. Gregor Božič z Gozdarskega inštituta Slovenije je bil 28.10.2021 gost v oddaji Jutro na Planetu na Planetu TV, kjer je izpostavil pomen obnove gozda in aktivnosti v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Gledalcem je predstavil pomen gospodarjenja z gozdom, katerega cilj je vzpostaviti stabilen gozd, ki bo lahko opravljal številne vloge in kljuboval podnebnim spremembam. Poudaril je, da so pretekle ujme kot posledica negativnih učinkov podnebnih sprememb, močno spremenile videz slovenskih gozdov, na katere smo bili vedno ponosni. Soočeni smo bili z velikimi gozdnimi površinami, ki jih je bilo potrebno sanirati in obnoviti. Ogolele površine se težko naravno obnovijo, saj tam ni dreves, ki bi dale seme za naravno obnovo, zato proces obnove pospešujemo s sadnjo in setvijo oz. umetno obnovo gozdov, tako kot smo to naredili v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE. Na projektnem območju na Kočevskem smo v okviru projekta decembra 2020 obnovili 5 ha gozdov z načinom sadnje v jedra nosilnih (graden, bukev, gorski javor, jelka) in plodonosnih drevesnih vrst (divja češnja, divja hruška, divja jablana, jerebika, enovratni glog). Predstavil je še karto preživetja nosilnih in plododnosnih drevesnih vrst, ki prikazuje stanje preživetja sadik monitoringa iz spomladi 2021, ko je preživelo približno 80 % decembra posajenih sadik. Na preživetje vpliva stres zaradi novega okolja/sadnje, suša, mraz, divjad, glodalci, žuželke, idr.

Dr. Gregor Božič je zaključil s sporočilom, da je načrtno in strokovno gospodarjenje z gozdovi izrednega pomena za blaženje negativnih učinkov podnebnih sprememb v prihodnosti.

Slika 1: Dr. Gregor Božič o pomenu obnove gozdov v oddaji Jutro na Planetu. 

Slika 2: Karta deleža preživelih sadik nosilnih drevesnih vrst umetne obnove na Kočevskem v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.