V preteklih mesecih je strokovna javnost podajala mnenja na Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, ki ga je spisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ga v obravnavo poslalo Vladi. Predlog Uredbe je bil spisan zaradi namnožitve podlubnikov v rezervatu Poljšak in na pobudo lastnika rezervata ter okoliških lastnikov, da naj Ministrstvo ukrepa v zvezi s to problematiko. Ministrstvo je odreagiralo s predlogom, da se v vseh gozdnih rezervatih v državi dovolijo preventivni posegi za preprečevanje širjenja podlubnikov v okoliške gospodarske gozdove.

Gozdni rezervati so izjemnega pomena za biotsko pestrost. V njih gospodari le narava in so zelo pomembni za raziskovanje, preučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov. Kakršnokoli poseganje vanje izniči njihovo poslanstvo in pomen. Vsak antropogeni vpliv rezervat ali pragozd spremeni v navaden gozd. Vstop v rezervate je dovoljen samo z dovoljenjem pristojnih državnih institucij. S sprejeto Uredbo bi vsa trud gozdarske stroke in zgodovina prizadevanj za ohranitev pranarave izginila. V Sloveniji imamo 171 gozdnih rezervatov, ki skupno pokrovajo dobrih 9.500 hektarjev, od tega je 540 hektarjev pragozdnega značaja.

O pomenu gozdnih rezervatov in o predlagani Uredbi je v intervjuju za Večer spregovoril naš sodelavec, doc. dr. Lado Kutnar. Celoten intervju je na voljo v spodnjih priponkah.

Vabljeni k branju!