Mednarodni dan gozdov je že drugo leto zapored potekal v drugačni obliki kot pretekla leta. Osrednji dogodek je potekal v nedeljo, 21.3. 2021, v obliki srečanja predstavnikov gozdarskih institucij. Ker je mednarodni dan gozdov potekal na temo »Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja«, se je dogodek odvil na območju gozdnega požarišča ob Pomniku miru Cerju, priljubljeni turistično-zgodovinski točki v obmejni občini Miren-Kostanjevica. Udeleženci srečanja so se udeležili demonstracijskih aktivnosti obnove gozdov v tamkajšnjem drevoredu – dopolnilno sajenje, sproščanje sadik, sajenje večjih dreves v drevored. Obnova in nega gozdov sta ključna gozdnogojitvena ukrepa, ki vodita do zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

Župan občine Miren-Kostanjevica, Mauricij Humar, je povedal, da obnova pogorišča v Cerjah poteka po načrtih kljub epidemiološkim omejitvam. Doc. Dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije  je poudaril pomen raziskav in razvoja na področju gozdov in gozdarstva, posebej v povezavi s podnebnimi spremembami ter o vlogi semenarstva in drevesničarstva  pri obnovi gozdov. O pomenu trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi, pozitivnega vpliva gozda na zdravje ljudi, naravnih ujmah in pomenu izobraževanja so spregovorili  mag. Robert Režonja (generalni direktor direktorata za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS), mag. Janez Logar (v.d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije), Robert Tomazin (generalni direktor družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o.) in prof. dr. Robert Brus (prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani).

Več informacij, ključna sporočila in gradiva najdete na spletni strani Mednarodnega dneva gozdov 2021.

 

Slika 1: Predstavniki gozdarskih institucij in župan Mirna-Kostanjevice ob Pomniku miru na Cerju (B. Rantaša).