Pri založbi Silva Slovenica je izšla e-publikacija Stanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018 – rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov.

Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) je je bil prvič izveden leta 2000 in do sedaj ponovljen še trikrat (2007, 2012, 2018). Meritve so bile izvedene na več kot 700 permanentnih vzorčnih ploskvah, sistematično razporejenih na vzorčni mreži 4 x 4 km po celi Sloveniji. Ocenjenih in izmerjenih je bilo več kot 23.000 dreves. Publikacija prinaša podatke o stanju in spremembah lesne zaloge merskega drevja, lesne zaloge podmerskega drevja, prirastka, poseka, mortalitete, količine odmrle biomase, zalog ogljika v lesni biomasi, itd. Rezultati publikacije kažejo na desetletje sprememb v slovenskih gozdovih, ki vplivajo na podobo slovenskih gozdov. Velikoprostorske gozdne inventure zagotavljajo kakovostne informacije za sprejemanje odločitev glede gospodarjenja z gozdovi zaradi prilagajanja na podnebne spremembe in vzpostavljanje čim večje “odpornosti” gozdov.

Povezava na publikacijo preko založbe Silva Slovenica ():