Gorenjska je eno izmed pilotnih območij projekta ALPTREES. Kot pilotno območje je bila Gorenjska izbrana na osnovi prikaza dobre prakse projektnega povezovanja na področju naravovarstva in invazivnih tujerodnih vrst različnih akterjev v regiji - od lokalnih skupnosti, izobraževalnih ustanov, okoljskih društev, javnih zavodov do gospodarstva.

Osnovi cilj projekta ALPTREES je prispevati k bolj učinkovitemu upravljanju in trajnostni rabi tujerodnih drevesnih vrst (TDV) v alpskem prostoru z razvojem transnacionalne strategije za upravljanje z njimi.

Razvojna agencija Sora d.o.o. v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in partnerjem projekta ALPTREES, Gozdarskim inštitutom Slovenije, vas vabi na delavnico, kjer bodo predstavljeni dosedanji izsledki analize razširjenosti tujerodnih drevesnih vrst (TDV) glede na specifične razmere na rastiščih v pilotnih občinah in se pogovarjali o prihodnem ravnanju s tujerodnimi drevesnimi vrstami. V nadaljevanju delavnice bomo iskali konkretne usmeritve za upravljanje s TDV v gozdovih in urbanem okolju.

Na brezplačno delavnico se lahko prijavite do 5.5.2021 preko spletnega obrazca.

Če epidemiološke razmere ne bodo dopuščale izvedbe delavnice v živo, bo ta izvedena v spletnem okolju Zoom. Prijavljeni bodo najkasneje en dan pred delavnico prejeli e-povezavo za udeležbo.