V sredo, 9.3.2022, je Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral delavnico z naslovom »Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb«. Dogodka se je udeležilo preko 40 strokovnjakov.  Čeprav zaradi trenutnih svetovnih razmer podnebne spremembe niso v centru pozornosti, je pomembno, da se o njih govori in nanje pravočasno ukrepa. Zato so na dogodku strokovnjaki poskušali odgovarjati na različne izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe in kako se nanje odzvati (prilagajanje drevesne sestave, uravnavanje starostne strukture, obvladovanje škodnih dogodkov, itd).

Dogodek je moderiral dr. Gal Kušar. Projektne aktivnosti in namen delavnice je predstavil dr. Boštjan Mali, vsebinski vodja projekta na GIS. Predstavil je tudi  rezultate, ki so jih države pogodbenice dosegle na Podnebni konferenci Združenih narodov v Glasgowu.

Delavnico je vodil dr. Marko Kovač, ki je najprej predstavil stanje gozdov v Evropi in Sloveniji (pokritost z gozdovi, zgradba, prirastek, posek, bolezni, razvojne faze, invazivnost, pomlajevanje…). V delu po skupinah so udeleženci obravnavali različna področja v povezavi z gozdovi in skupaj iskali možne rešitve v veljavnem zakonodajnem okvirju.

Sledila je še predstavitev projekta LIFE Systemic in razprava, v kateri so strokovnjaki oblikovali zaključke za izboljšanje ponorov v Sloveniji.

Več o dogodku si preberite na spletni strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Delavnico si lahko ogledate na spodnjih posnetkih: