Divjad na cestah tako po Sloveniji kot drugod po svetu še vedno povzroča veliko gospodarsko škodo, trki z divjadjo pa so tudi velik dejavnik smrtnosti živalskih populacij, pri nas je s tega vidika problematična predvsem srnjad.

Delo sodelavcev Gozdarskega inštituta Slovenije in Visoke šole za varstvo okolja je pokazalo vzpodbudne delne rezultate. Leta 2019 so bili na nekaterih odsekih državnih cest na obcestnih količkih postavljena nova svetlobna odvračala, ki so trke z divjadjo zmanjšala za 15 %, ter zvočna odvračala, ki naj bi trke zmanjšala za 30 %. 

Več o statistiki rezultatov nameščenih zvočnih in svetlobnih odvračal si preberite tukaj.