Vsako leto četrto nedeljo v juliju obeležujemo mednarodni dan barij. Barja so tip mokrišč, za katere je značilno stalno ali občasno zastajanje vode. So zelo pomemben ekosistem, predvsem za ohranjanje biotske raznovrstnosti in za blaženje podnebnih sprememb.  Večji del barij v Sloveniji varujemo z naravovarstvenim omrežjem Natura 2000 in z zavarovanimi območji.

Letos je bila osrednja tema mednarodnega dneva barij posvečena mahovom, ki jih zelo pogosto najdemo v okolici barij, rek in potokov. Z vsrkavanjem vode lahko povečajo svojo težo do 25-krat, v času suše pa vodo oddajajo tudi drugim rastlinam.

V projektu LIFE-IP NATURA.SI namenjamo mahovom prav posebno pozornost, saj Gozdarski inštitut Slovenije izvaja monitoring treh vrst mahov Nature 2000. Pri delu nam pomaga tudi mednarodno priznani strokovnjak za mahove, briolog, prof. dr. Marko Sabovljević z Univerze v Beogradu. Njegova naloga v projektu je, da s pomočjo sodelavcev Gozdarskega inštituta Slovenije preveri stanje treh Natura 2000 vrst mahov, in sicer vrst Buxbaumia viridis, Dicranum viride, Hamatocaulis vernicosus (sin. Drepanocladus vernicosus). Tudi letos je pregledoval potencialna nahajališča omenjenih mahov. Pri delu sodeluje tudi z doc. dr. Simono Strgulc Krajšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki prav tako proučuje mahove. Pri terenskem delu ju je obiskala Vesna Stanić iz Zavoda Štirna in z njima posnela video intervju o mahovih.

Več o mahovih pa si lahko preberete še v novici, ki je v okviru mednarodnega dneva barij objavljena na spletni strani projekta LIFE-IP NATURA.SI. Vabljeni k branju in ogledu video intervjuja!

(Črno jezero, Pohorje, Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI, vir)