Poletje in s tem čas počitnic ter dopustovanj je tu! S tem pa tudi izjemno pomemben čas za ozaveščanje o pomenu varovanja zdravja rastlin in kakšno vlogo ima pri tem vsak izmed nas.

Ljudje s potovanj za spomin pogosto prinesemo kakšno eksotično rastlino, seme ali sadiko, ki bi popestrila naš balkon ali vrt. Žal se ne zavedamo, da lahko s sabo prinesemo tudi škodljivce in bolezni rastlin, s katerimi lahko ogrozimo zdravje domačih rastlin. Prenos škodljivih organizmov na dolge razdalje je možen tudi s prenosom različnih izdelkov, ki lahko skrivajo slepega potnika npr. lesenimi spominki. Tujerodni škodljivi organizmi, ki prispejo na novo območje, tu nimajo naravnih sovražnikov, zato se lahko nenadzorovano namnožijo in začnejo povzročati veliko škodo.

Ne glede na skušnjave domov z dopusta, predvsem z območij izven EU, odnesimo le lepe spomine ali fotografije eksotičnega rastja, ne pa samih rastlin.

Za ozaveščanje o tem, kaj lahko posamezniki naredimo za ohranjanje zdravja rastlin in kako pomembno je ohranjanje zdravja rastlin, so se 14. junija na okrogli mizi pogovarjali dr. Alenka Zupančič z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, dr. Jaka Razinger s Kmetijskega inštituta Slovenije, dr. Barbara Piškur z Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) in Jan Robin, ljubiteljski botanik in ambasador kampanje #PlantHealth4Life na Instagramu.

Strokovnjaki so predstavili, kako problematični so za zdravje rastlin različni škodljivi organizmi, tako žuželke, ogorčice kot različne rastlinske bolezni, ki jih povzročajo glive, virusi in bakterije. Najbolj problematični so tujerodni organizmi oz. t. im. karantenski škodljivi organizmi, za katere je prepoznano, da se lahko na novem območju nenadzorovano namnožijo. Vnose v Evropsko unijo preprečuje tudi evropska zakonodaja, ki temelji na preventivi in strogem nadzoru izdelkov, ki predstavljajo tveganje: rastlin, semen, sadik, plodov, lesenih izdelkov, lesenega pakirnega materiala, lubja, itd.

Dr. Barbara Piškur z Oddelka za varstvo gozdov, GIS je predstavila vključenost GIS v intenzivno preventivno spremljanje za gozdove nevarnih tujerodnih oz. karantenskih škodljivih organizmov. Iskanje škodljivih organizmov v gozdovih je lahko zahtevna naloga, saj iščemo drobne organizme na veliki površini – skoraj 60% površja države. Vsako leto na območju Slovenije zaznamo kakega novega škodljivca ali bolezen rastlin. Škodljive organizme spremljamo z različnimi pristopi: opazovanjem zdravja dreves, lovom z vabami, iskanjem bioloških odtisov škodljivcev v različnih okoljskih vzorcih in nenazadnje so dragocena tudi opažanja javnosti. Podala je primer tujerodne stenice, ki smo jo v Sloveniji našli pred 8 leti, danes pa je razširjena po celotni državi in povzroča poškodbe in rjavenje listov hrastov, ki s eopazi na nivoju celotne krošnje dreves ali celo celih sestojev. Dodala je še, da so slovenski gozdovi sicer zaradi sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja dobro pripravljeni na nove škodljive organizme, vendar je odgovornost na nas vseh, da take ohranimo tudi za prihodnje rodove.

V Sloveniji je bila kampanja ozaveščanja o zdravju rastlin Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje (angleško #PlantHealth4Life) uradno začeta konec maja, ko jo je na strokovnem srečanju Zdravje rastlin, naša skupna skrb v organizaciji UVHVVR predstavil g. James Ramsay, z Evropske agencije za varnost hrane - EFSA. Med drugim je bila predstavljena tudi maskota kampanje - poimenovana Pesty. Ta zeleni plišasti škodljivec, ki potuje po svetu, predstavlja vse možne bolezni in škodljive organizme rastlin, ki jih vede ali nevede razširja človek.

Na strokovnem srečanju je GIS v predstavitvi dr. Maartena de Groota izpostavil tudi vlogo občanske oz. ljubiteljske znanosti pri sporočanju najdb karantenskih škodljivih organizmov. Predstavil je delovanje aplikacije Invazivke in izkušnje dveh projektov vključevanja principa občanske znanosti v zdravje rastlin – LIFE ARTEMIS in COST akcije Alien CSI. Vključevanje občanske javnosti lahko namreč pomembno prispeva k zgodnji zaznavi novih škodljivih organizmov in s tem omogoči učinkovito ter hitro ukrepanje.

Kampanja ozaveščanja Ohranimo rastline zdrave, varujmo življenje (#PlantHealth4Life) letos poteka drugo leto zapored in je namenjena dvigu zavedanja o pomenu ohranjanja zdravih rastlin. Vodi jo Evropska agencija za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority - EFSA), v njej pa sodelujejo Evropska komisija in letos že 22 evropskih držav.