V Sloveniji že 30 let podrobno spremljamo stanje gozda. Na 11 ploskvah, ki zajemajo različne vrste gozda pri nas, sistematično zbiramo informacije o obsegu dreves, vremenskih spremenljivkah, kakovosti zraka, zračnih usedlinah, fenološkem razvoju in rasti dreves, osutosti krošenj, vsebnostih hranil v listju in opadu, stanju pritalne vegetacije, onesnaženosti in rodovitnosti gozdnih tal in ter kemijski sestavi talne raztopine.

Kaj vse nam ti podatki povedo o našem gozdu? Kako se je v 30 letih spremenil, kako nanj vplivajo podnebne spremembe in kakšen bo čez nekaj let?

Vabimo vas k ogledu oddaje Ugriznimo znanost 8. 6. 2023 ob 17.15 na TV SLO 1, pri nastanku katere smo sodelovali sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije.

Oddajo si lahko ogledate tudi na povezavi: https://365.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174963582