na glavno vsebino
Ajša Alagić

Oddelek za gozdno ekologijo

Ajša Alagić

FUNKCIJEAsistentka

Življenjepis

 

Izobrazba

2009 - 2012 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; pridobljen naziv: dipl. biol. (UN)

2012 - 2017: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, magistrski študijski program II. stopnje Ekologija in biodiverziteta; pridobljen naziv: mag. ekol. biod.

Naslov magistrskega dela: Vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov na asimetrijo telesnih značilnosti pri kuščaricah. Mentor doc. dr. Miha Krofel, somentorica dr. Anamarija Žagar.

 

Mednarodno sodelovanje

2013 - 2014 MSc Upravljanje in ohranjanje naravnih virov, Instituto superior de Agronomia, Univerza v Lizboni. Erasmus + izmenjava v času magistrskega študija

2014 – 2015 CIBIO InBIO, Univerziteta v Portu, Vairão. Dvomesečno praktično usposabljanje v okviru Erasmus + na področju asimetrij pri kuščaricah

2017 Wildlife Urban Evolution and Ecology Lab, CeNT, Varšava. Trimesečno delo kot pomočnik na terenu v okviru dolgoročne študije velike sinice Parus major in plavčka Cyanistes caeruleus v gradientu urbanizacije

2021 Postala predstavnica Slovenije v FCN SubGroup za gozdno pedagogiko

 

Konference, predavanja, delavnice

2018 Predavanje »Vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov na asimetrijo telesnih značilnosti pri pozidni (Podarcis muralis) in velebitski kuščarici (Iberolacerta horvathi)« na 13. Hrvaškem biološkem kongresu

2019 Predavanje »Spreminjanje življenjskega prostora in nastanek nelovnih površin: spregledan vir konfliktnih dogodkov z divjadjo« na 11. Slovenskih lovskih dnevih

2019 Poster prezentacija »Konflikti med ljudmi in divjadjo na nelovnih površinah: študija primera iz Slovenije« na 34. IUGB konferenci v Litvi

2021 Predavanje »Divjad v naseljih v Evropi: pregled stanja,  problemov in ukrepov« na 12. Slovenskih lovskih dnevih

2021 Predavanje na zaključni delavnici CRP Vzroki in vplivi vetroloma (december 2017) na nadaljnji razvoj jelovo-bukovih sestojev v Sloveniji

2022 Udeležba in izvedba delavnice »Are aliens also in our forests« na 16. Evropskem kongresu gozdnih pedagogov v Švici z naslovom “Kako se učiti v in z naravo v času podnebnih sprememb?”

2023 Organizacija in izvedba dneva odprtih vrat za šole in vrtce na Gozdarskem inštitutu v sklopu Tedna gozdov

 

Članstvo

  • Dinaricum, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov (tajnica in članica UO)
  • Uredniški odbor Trdoživ, bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave
  • DOPPS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
  • Societas Herpetologica Slovenica - Društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev

 

Dodatna usposabljanja, izobraževanja, vloge

2017 Usposabljanje za prostovoljnega naravovarstvenega nadzornika; pridobljena licenca

2018 Usposabljanje za mladinske delavce na Nizozemskem. Mindset of youth workers; learning as a priority

2021 LIFEGENMON in EVOLTREE poletna šola na Pokljuki  ‘Scientific writing, reviewing and publishing and forest genetic monitoring knowledge transfer into practice’

2022 Postala tehnična urednica Acta Silvae et Ligni

2022 Pridobila licenco za fitosanitarnega preglednika

2023 Postala vodja ekipe Gozd eksperimentov

 

Zaposlitev

Od 2019 zaposlena kot raziskovalna asistentka na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

SHIFT + A