na glavno vsebino
Marko Bajc

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Marko Bajc

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Hojka Kraigher in Miha Humar in Igor Emri in Sylwia A. Nasilowska in Mariusz Kacprzak in Jan Kotlarz in Alicja Rynkiewicz in Marko Bajc in Jernej Brezovar in Domen Finžgar in Andraž Kladnik in Rok Capuder in Jaka Levanič in Ida Poljanšek in Primož Oven in M. Sežun in M. Mešl in J. Zule in G. Lavric in A. Gregori in Anna Mazur in Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Saša Zavadlav in Grega E. Voglar in Polona Hafner in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Ajda Pogorelčnik in Boštjan Lesar in Nejc Thaler in Matej Lesar in Davor Kržišnik in Aleš Ugovšek in Barbara Šubic in Gregor Rep in Jure Žigon in Milan Šernek in Guido Hora in Sergej Medved in Vladimir Jambreković (2016) Ideja, invencija, inovacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 12. maj 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Giorgio Matteucci in Bruno De Cinti in Andrej Verlič in Janez Pirnat in Primož Oven in Ida Poljanšek in Viljem Vek in Milan Kobal in Janja Zule in Mija Sežun in Domen Finžgar in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Marina Katanić in Saša Orlović in Tine Grebenc in Bratislav Matović in Marko Bajc in Martina Lavrič in Mitja Ferlan in Klemen Eler in Dominik Vodnik in Gal Fidej in Andrej Rozman in Thomas A. Nagel in Igor Dakskobler in Jurij Diaci in Daniel Žlindra in Urša Vilhar in Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar in Boštjan Hribernik in Igor Potočnik in Davor Kržišnik in Boštjan Lesar in Miha Humar in Nejc Thaler in Mojca Žlahtič in Aleš Ugovšek in Milan Šernek in Boštjan Mali in Laura Žižek Kulovec in Primož Simončič (2015) Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tanja Mrak in Marko Bajc (2014) Uporaba liofilizatorja LIO-5PLT (KAMBIČ Laboratorijska oprema): SOP16. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nejc Thaler in Marko Bajc (2013) Vpliv glivnih in rastlinskih sekundarnih metabolitov na verižno reakcijo s polimerazo (PCR). Acta Silvae et Ligni (100). str. 24-40. ISSN 2335-3112

Hojka Kraigher in Marko Bajc in Tine Grebenc (2013) Mycorrhizosphere Complexity. V: Climate Change, Air Pollution and Global Challenges - Understanding and Perspectives from Forest Research. Developments in environmental science, 13 (13). Elevier, str. 151-177. ISBN 978-0-08-098349-3

Ines Štraus in Marko Bajc in Tine Grebenc in Boštjan Mali in Hojka Kraigher (2011) Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). str. 23-36. ISSN 0351-3114

Marko Bajc in Miran Čas in Dalibor Ballian in Saša Kunovac in Goran Zubić in Marijan Grubešić in Petar Zhelev in Ladislav Paule in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PloS one . ISSN Y506-0087

Marko Bajc in Miran Čas in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western capercaillie highlights the importance of South-eastern Europe for understanding the species phylogeography [Elektronski vir]. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (42). str. 33-36. ISSN Y503-2083

Marko Bajc in Miran Čas in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Izbrani primeri genetskih analiz prostoživečih gozdnih živali v Sloveniji. Les : revija za lesno gospodarstvo (5). str. 197-202. ISSN 0024-1067

Tine Grebenc in Marko Bajc in Melita Hrenko in Barbara Štupar in Igor Dakskobler in Gregor Božič in Nataša Milenković in Hojka Kraigher in Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A