na glavno vsebino
Darja Stare

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Darja Stare

FUNKCIJEAsistentka

Življenjepis

Darja Stare je rojena 3.6.1989 v Novem mestu. Osnovo šolo je obiskovala v Sevnici, opravila gimnazijo v Novem mestu in se vpisala na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, kjer je diplomirala leta 2012. Istega leta je študij nadaljevala na drugostopenjskem magistrskem programu Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. Študij je zaključila leta 2015 na katedri za gojenje gozdov z nalogo Vpliv snegoloma in sanacije na zgradbo bukovega odraščajočega gozda na brežiškem območju. En semester študija je opravila v sklopu Erasmus izmenjave na Mendelovi Univerzi v Češki Republiki.

SHIFT + A