na glavno vsebino
Matevž Triplat

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Matevž Triplat

Življenjepis

Izobrazba
2010, pridobljen naziv univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, univerzitetni študij in sicer s temo diplomske naloge: Primerjava različnih načinov redčenja v bukovih drogovnjakih. Mentor: prof.dr. Jurij Diaci

Zaposlitev
od 16.4.2012 naprej zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na delovnem mestu asistent
 

SHIFT + A