na glavno vsebino
dr. Gal Kušar

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Gal Kušar

PODROČJE DELAmonitoring gozdnih ekosistemov, podatkovne zbirke v gozdarstvu, gozdnogospodarsko načrtovanje, daljinsko zaznavanje in prostorski informacijski sistemi ter mednarodna poročanja

Življenjepis

Izobrazba:

  • 2000 – univ. dipl. inž. gozd. – Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Naslov diplomske naloge: Fototerestrična inventura gozdnih sestojev. Mentor: prof. dr. Milan Hočevar)
  • 2007 – Dr. znanosti s področja gozdarstva - Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta (Naslov doktorske disertacije: Zanesljivost ugotavljanja volumna dreves in lesne zaloge sestojev z enoparametrskimi funkcijami in stratifikacijo. Mentor: prof. dr. Milan Hočevar)

Zaposlitev:

  • 1998 – 2011: tehnični sodelavec, pripravnik, strokovni sodelavec, mladi raziskovalec in raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ljubljana,
  • 2011 – 2015: zasebni raziskovalec, samozaposlen, Ljubljana,
  • 2016 – 2017: host, Red Lobster, Hickory, Severna Karolina, ZDA,
  • 2018 – 2019: višji sodelavec za področje gozdarstva na Zavodu za gozdove Slovenije, Ljubljana,
  • 2019 – asistent z doktoratom na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ljubljana,

Mednarodno sodelovanje:

COST akcija E43 (2004-2008)

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Gal Kušar and David Hladnik and Milan Hočevar (2013) The reliability of volume functions based on spruce tree species in Slovenia. Acta Silvae et Ligni (102). pp. 43-54. ISSN 2335-3112

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Project Report. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič and Mitja Skudnik and Gal Kušar and Saša Vochl and Nikica Ogris and Tom Levanič and Daniela Stojanova and Robert Krajnc and Špela Jagodic and Dušan Jurc and Lado Kutnar and Matej Rupel and Daniel Žlindra and Mitja Ferlan and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan and Marko Kovač and Tom Levanič and Gal Kušar and Lado Kutnar and Nikica Ogris and Matej Rupel and Mitja Skudnik and Mihej Urbančič and Andrej Verlič and Urša Vilhar and Daniel Žlindra and Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Other. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A