na glavno vsebino
Kaja Plevnik

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Kaja Plevnik

PODROČJE DELAekosistemske storitve gozdov, delo z javnostmi

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izobrazba

2001 – 2010: II. Osnovna šola Rogaška Slatina

2010 – 2014: Gimnazija Celje – Center

2014 – 2017: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Diplomska naloga: Mnenje javnosti o primestnih gozdovih Rogaške Slatine (Mentorica: doc. dr. Mojca Nastran)

2017 – 2020: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Magistrski študijski program II. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov

Magistrska naloga: Analiza zadovoljstva članov Zveze lastnikov gozdov Slovenije z njenim delovanjem (Mentorica: izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh)

Zaposlitev

2018 – 2020: Zveza lastnikov gozdov Slovenije, delovno mesto: Koordinator (štud.delo)

2020 – Gozdarski inštitut Slovenije, delovno mesto: Mladi raziskovalec

 

SHIFT + A