na glavno vsebino
dr. Polona Hafner

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

dr. Polona Hafner

FUNKCIJEraziskovalka

PODROČJE DELAdendroekologija; dendroklimatologija; stabilni izotopi kisika, vodika in ogljika; zgradba branike

Življenjepis

Izobrazba
2015 – doktorica znanosti; zaključek podiplomskega študija Bioloških in biotehniških znanosti, znanstveno področje biologija, Biotehniška fakulteti, Univerza v Ljubljani
2007 – univerzitetna diplomirana inženirka gozdarstva; zaključek dodiplomskega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev
5.11.2015 – asistentka, Gozdarski inštitut Slovenije
1.10.2007 – 4.11.2015: mlada raziskovalka, Gozdarski inštitut Slovenije

Področje znanstvenega dela, interesi
Dendroekologija; dendroklimatologija; stabilni izotopi kisika, vodika in ogljika; zgradba branike

Raziskovalno delo na tujih inštitucijah
2010 – 2 meseca na Oddelku za geografijo, Wales, VB
2009 – 2 meseca na Oddelku za geografijo, Wales, VB

Bibliografija
4 originalni znanstveni članki, objavljeni v revijah citiranih s SCI
3 originalni znanstveni članki v nacionalnih revijah
9 objavljenih povzetkov znanstvenega dela na konferenci

Izobraževanja, delavnice
2015 - ISO/IEC 17025:2005 (Ljubljana, Slovenija)
2014 - Basic Instrument and Application training EA-IRMS (Ljubljana, Slovenija)
2010 - Stable isotopes in Ecology Course (SLC, Utah, ZDA)
2008 - Dendro FieldWeek, (Ferden, Švica)
2008 - Winter school of wood anatomy (Klostersdorf, Švica)
2006 - Landscape ambassador (dolina reke Dragonje, Slovenija)
2005 - Landscape ambassador (dolina reke Auzon, Francija)

Članstva:
ATR (Association for Tree-Ring-Research)
EGU (European Geosciences Union)

Nagrade, štipendije
2016 – enoletna štipendija Svetovne federacije znanstvenikov
2010 - COST STSM Action FP0903 štipendija
1996-2006 - Zoisova štipendija v času srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja

Organizacija sestankov/uredništvo
2009 -  Soorganizatorka mednarodne konference TRACE 2009 (Tree-Rings in Archaeology, Climatology and Ecoloogy)

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Hojka Kraigher in Miha Humar in Igor Emri in Sylwia A. Nasilowska in Mariusz Kacprzak in Jan Kotlarz in Alicja Rynkiewicz in Marko Bajc in Jernej Brezovar in Domen Finžgar in Andraž Kladnik in Rok Capuder in Jaka Levanič in Ida Poljanšek in Primož Oven in M. Sežun in M. Mešl in J. Zule in G. Lavric in A. Gregori in Anna Mazur in Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Saša Zavadlav in Grega E. Voglar in Polona Hafner in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Ajda Pogorelčnik in Boštjan Lesar in Nejc Thaler in Matej Lesar in Davor Kržišnik in Aleš Ugovšek in Barbara Šubic in Gregor Rep in Jure Žigon in Milan Šernek in Guido Hora in Sergej Medved in Vladimir Jambreković (2016) Ideja, invencija, inovacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 12. maj 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Jožica Gričar in Martin de Luis in Polona Hafner in Tom Levanič (2013) Anatomical characteristics and hydrologic signals in tree-rings of oaks (Quercus robur L.). Trees, 27 (6). str. 1669-1680. ISSN 0931-1890

Polona Hafner in Tom Levanič (2009) Stabilna ogljikova izotopa v branikah smreke (Picea abies (L.) Karst.) na dveh rastiščih v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). str. 43-52. ISSN 0351-3114

Polona Hafner in Tom Levanič (2008) Vpliv klime na maksimalno gostoto kasnega lesa v branikah smreke (Picea abies (L.) Karst.) na dveh rastiščih v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). str. 3-10. ISSN 0351-3114

SHIFT + A