na glavno vsebino
prof. dr. Tom Tomislav Levanič

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

prof. dr. Tom Tomislav Levanič

FUNKCIJERaziskovalec, vodja oddelka

PODROČJE DELAdendrokronologija, dendroklimatologija, prirastoslovje, stabilni izotopi, sezonska dinamika debelinske rasti

Življenjepis

Izobrazba

 • 1990 diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti gozdarstvo
 • 1993 magistriral na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti gozdarstvo
 • 1996 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti lesarstvo

Akademski in znanstveno raziskovalni naziv

 • 2004 – 2010 docent za področje Metode pridobivanja in vrednotenja gozdnoekoloških podatkov (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
 • 2010 dalje docent za področje Urejanje gozdov (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
 • 2006 - 2012 Višji znanstveni sodelavec na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • od 2012 dalje Znanstveni svetnik na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Zaposlitve

 • 1990 1993 – Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo
 • 1993 2000 – Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo
 • 2000 dalje – Gozdarski inštitut Slovenije

Vodstvene funkcije

 • 2000 -2012 – pomočnik direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS)
 • od 09-2012 – 02-2013 – vršilec dolžnosti direktorja GIS

Delo v strokovnih komisijah doma in v tujini

 • 2006 – 2011 – predsednik znanstvenega sveta GIS
 • Od 2011 član Znanstvenega sveta GIS
 • 2007 – 2010 član Znanstvenega sveta za interdisciplinarne raziskave

Pedagoške izkušnje in mentorstva

 • 1990 1993 asistent pri predmetu Statistične metode in Prirastoslovje
 • 1993 1998 asistent pri predmetu Tehnologija lesa
 • 1998 2004 docent za področje Dendrokronologije in asistent pri predmetu Tehnologija lesa na BF, Oddelek za lesarstvo
 • 2004 dalje docent za področje Metode pridobivanja in vrednotenja gozdnoekoloških podatkov
 • od 2010 dalje docent za področje Urejanje gozdov (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)

Posebna in dodatna znanja

Spremljanje rasti z ročnimi in elektronskimi dendrometri, R, delo z bazami, programiranje

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Hojka Kraigher in Miha Humar in Igor Emri in Sylwia A. Nasilowska in Mariusz Kacprzak in Jan Kotlarz in Alicja Rynkiewicz in Marko Bajc in Jernej Brezovar in Domen Finžgar in Andraž Kladnik in Rok Capuder in Jaka Levanič in Ida Poljanšek in Primož Oven in M. Sežun in M. Mešl in J. Zule in G. Lavric in A. Gregori in Anna Mazur in Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Saša Zavadlav in Grega E. Voglar in Polona Hafner in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Ajda Pogorelčnik in Boštjan Lesar in Nejc Thaler in Matej Lesar in Davor Kržišnik in Aleš Ugovšek in Barbara Šubic in Gregor Rep in Jure Žigon in Milan Šernek in Guido Hora in Sergej Medved in Vladimir Jambreković (2016) Ideja, invencija, inovacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 12. maj 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Marko Kovač in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Špela Planinšek in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Jure Žlogar in Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikolaj Torelli in Jošt Jakša in Tom Levanič in Robert Brus in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Dušan Jurc in Damjan Oražem in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Gregor Božič in Janez Krč in Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Edward R. Cook in Richard Seager in Yochanan Kushnir in Keith R. Briffa in Ulf Büntgen in David Frank in Paul J. Krusic in Willy Tegel in Gerard van der Schrier in Laia Andreu-Hayles in Mike Baillie in Claudia Baittinger in Niels Bonde in David Bown in Marco Carrer in Richard Cooper in Katarina Čufar in Christoph Dittmar in Jan Esper in Carol Griggs in Björn Gunnarson in Björn Günther in Emilia Gutierrez in Kristof Haneca in Samuli Helama in Franz Herzig in Karl-Uwe Heussner in Jutta Hofmann in Pavel Janda in Raymond Kontic in Nesibe Köse in Tomáš Kyncl in Tom Levanič in Hans Linderholm in Sturt Manning in Thomas M. Melvin in Daniel Miles in Burkhard Neuwirth in Kurt Nicolussi in Paola Nola in Momchil Panayotov in Ionel Popa in Andreas Rothe in Kristina Seftigen in Andrea Seim in Helene Svarva in Miroslav Svoboda in Terje Thun in Mauri Timonen in Ramzi Touchan in Volodymyr Trotsiuk in Valerie Trouet in Felix Walder in Tomasz Ważny in Rob Wilson in Christian Zang (2015) Old World Megadroughts and Pluvials During the Common Era. Science Advances, 1 (10). str. 1-9. ISSN Y508-4563

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Matjaž Čater in Tom Levanič in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Irena Rebov in Maja Peteh in Tina Drolc in Žiga Lipar in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) Multi-institutional repository SciVie. NEDOLOČENO. (Neobjavljeno)

Simon Poljanšek in Tom Levanič in Stjepan Mikac (2015) Dendroclimatological investigation of Black pine trees (Pinus nigra a.) from hilly coastal area of Croatia. V: TRACE 2015.

Simon Poljanšek in Dalibor Ballian in Tom Levanič (2015) Needle shedding, radial and height growth of Black pine (Pinus nigra arnold) trees, growing on less stressed, dolomite site in Bosnia and Herzegovina. V: TRACE 2015.

Peter Železnik in Tina Drolc in Maja Peteh in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) The publishing centre Silva Slovenica and monograph series Studia Forestalia Slovenica. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland .

Maja Peteh in Irena Rebov in Tina Drolc in Žiga Lipar in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) SciVie – Sciences de la Vie from the past and for the future. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Tine Grebenc in Maja Peteh in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) Acta silvae et ligni. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Simon Poljanšek in Tom Levanič (2015) Overview of dendroclimatilogical studies in the Balkan peninsula. Agriculture & Forestry, 61 (4).

Jernej Jevšenak in Tom Levanič (2015) Odvisnost velikosti prevodnih elementov doba (Quercus robur L.) od temperatur na dveh rastiščih Querco-carpinetum v Sloveniji. Acta Silvae et Ligni . ISSN 2335-3112

Primož Simončič in Marko Kovač in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2014) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013 : [vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2013 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009)]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nate G. McDowell in Tom Levanič (2014) Klimatske spremembe in mortaliteta dreves v gozdnih ekosistemih: vzroki, posledice in pričakovanja. Acta Silvae et Ligni (103). str. 61-66. ISSN 2335-3112

Jernej Jevšenak in Tom Levanič (2014) Makro EWVA - učinkovito orodje za analizo prevodnih elementov ranega lesa venčastoporoznih listavcev. Acta Silvae et Ligni (104). str. 15-24. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Simon Poljanšek in A. Ceglar in Tom Levanič (2013) Long-term summer sunshine/moisture stress reconstruction from tree-ring widths from Bosnia and Herzegovina. Climate of the Past, 9 (1). str. 27-40. ISSN 1814-9332

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2013) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2012 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2012 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Martin de Luis in Polona Hafner in Tom Levanič (2013) Anatomical characteristics and hydrologic signals in tree-rings of oaks (Quercus robur L.). Trees, 27 (6). str. 1669-1680. ISSN 0931-1890

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2013) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2014 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Simon Poljanšek in Tom Levanič (2012) Parametri branik dreves Pinus nigra (Arnold) in njihov klimatski signal. Zbornik gozdarstva in lesarstva (97). str. 15-25. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Milan Kobal in Tom Levanič in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2013 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Samar Al Sayegh-Petkovšek in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Boštjan Pokorny (2010) Fitoremediacija s kovinami onesnaženih tal z uporabo sadik dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). str. 67-86. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek in Špela Jagodic in Tom Levanič (2010) Primerjava programov za standardizacijo časovnih vrst v dendrokronologiji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). str. 11-22. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Špela Jagodic in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Polona Hafner in Tom Levanič (2009) Stabilna ogljikova izotopa v branikah smreke (Picea abies (L.) Karst.) na dveh rastiščih v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). str. 43-52. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Nikica Ogris in Tom Levanič in Matjaž Čater in Daniela Stojanova in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Tinca Brišnik in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tinca Brišnik in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Daniela Stojanova in Tom Levanič (2009) Sistem OSLIS : informacijska podpora načrtovanju upravljanja z divjadjo : ekspertiza. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Polona Hafner in Tom Levanič (2008) Vpliv klime na maksimalno gostoto kasnega lesa v branikah smreke (Picea abies (L.) Karst.) na dveh rastiščih v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). str. 3-10. ISSN 0351-3114

Tom Levanič in Andreja Slapnik (2006) Dendroekološka analiza rasti smreke (Picea abies (L.) Karst.) v okolici dveh termoelektrarn. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). str. 3-18. ISSN 0351-3114

Tom Levanič in Risto Jalkanen in Jožica Gričar in M Gagen in Primož Oven (2006) Use of different growth paramaters of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to study tree response to climate. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). str. 97-109. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tom Levanič (2005) Kronologija macesna (Larix decidua Mill.) za območje jugovzhodnih Alp. Zbornik gozdarstva in lesarstva (76). str. 39-70. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (2005) Vpliv klime na debelinsko rast macesna (Larix decidua Mill.) na zgornji gozdni meji v JV Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). str. 29-55. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Matej Rupel in Igor Smolej (2002) Značilnosti odmrlih velikih lesnih ostankov bukve v dveh gozdnih rezervatih v južni Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). str. 91-134. ISSN 0351-3114

Tom Levanič in Primož Oven (2002) Prirastne in anatomske značilnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.), izpostavljenega solem za posipanje cestišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). str. 237-258. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Maja Jurc in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Robert Mavsar in Primož Simončič in Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. V: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Katarina Čufar in Tom Levanič (2000) Dendrokronologija kot metoda za datiranje lesa. RES.: publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije. Dela (4). str. 31-37. ISSN 0354-2297

Tom Levanič in Katarina Čufar (2000) Dendrokronološko datiranje objektov v Sloveniji. RES.: publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije (4). str. 38-47. ISSN 0354-2297

Anton Velušček in Katarina Čufar in Tom Levanič (2000) Parte-Iščica, arheološke in dendrokronološke raziskave. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (51). str. 83-107. ISSN 0570-8966

Katarina Čufar in Tom Levanič in Anton Velušček (1999) Dendrokronološke raziskave na kolišču Parte - Iščica, Ljubljansko barje, Slovenija. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). str. 165-188. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1999) Računalniško podprta analiza slike mikro- in makroobjektov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). str. 141-167. ISSN 0351-3114

Kevin T. Smith in Katarina Čufar in Tom Levanič (1999) Temporal stability and dendroclimatology in silver fir and red spruce. Phyton: annales rei botanicae, 39 (3). str. 117-122. ISSN 0079-2047

Katarina Čufar in Tom Levanič (1999) Tree-ring investigations in oak and ash from different sites in Slovenia. Phyton: annales rei botanicae, 39 (3). str. 113-116. ISSN 0079-2047

Jože Velnar in Igor Smolej in Primož Simončič in Robert Mavsar in Polona Kalan in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Breznikar in Dušan Jurc in Maja Jurc in Matjaž Čater in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Goetz Palfner in Franc Ferlin in Sašo Žitnik in Claudine Muller in Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. V: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

Katarina Čufar in Tom Levanič in Anton Velušček (1998) Dendrokronološke raziskave na koliščih Spodnje mostišče 1 in 2 ter Hočevarica. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (49). str. 75-92. ISSN 0570-8966

Katarina Čufar in Tom Levanič (1998) Referenčne kronologije za dendrokronološko datiranje v Sloveniji - stanje 1997. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (49). str. 63-73. ISSN 0570-8966

Tom Levanič in Katarina Čufar (1998) Kronologija jelke (Abies alba Mill.) za območje Pohorja. Zbornik gozdarstva in lesarstva (55). str. 135-149. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar in Tom Levanič in Anton Velušček (1997) Dendrokronološke raziskave na kolišču Založnica in Parte. Arheološki vestnik = Acta archaeologica (48). str. 15-26. ISSN 0570-8966

Tom Levanič in Katarina Čufar in Jernej Hudolin in Beta Benko-Mächtig (1997) Dendrokronološka analiza strešne konstrukcije župne cerkve sv. Jurija v Piranu (občina Piran, Slovenija). Annales: anali za istrske in mediteranske študije, 4 (10). str. 43-52. ISSN 1408-5348

Tom Levanič (1997) Prirastna depresija pri jelki v Dinarskem fitogeografskem območju med leti 1960 in 1995. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). str. 137-164. ISSN 0351-3114

Tom Levanič in Niko Torelli in Martin Zupančič (1997) Zveza med širino branike in električno upornostjo živih tkiv pri jelki (Abies alba Mill.) na Ravniku. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). str. 125-140. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir in Robert Robek in Mirko Medved in Hojka Kraigher in Primož Simončič in Polona Kalan in Borut Bitenc in Igor Potočnik in Tom Levanič in Franc Lobnik in Dietmar Matthies in Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Katarina Čufar in Tom Levanič in Martin Zupančič (1995) Slovenija, regija za dendrokronološke raziskave. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 47 (5). str. 133-136. ISSN 0024-1067

Tom Levanič in Katarina Čufar (1995) Primerjava standardnih kronologij jelke (Abies alba Mill.) v dinarski fitogeografski regiji Slovenije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (46). str. 131-144. ISSN 0351-3114

Tom Levanič (1993) Vpliv melioracij na debelinsko rast in prirastek črne jelše, ozkolistnega jesena in doba v Prekmurju. Zbornik gozdarstva in lesarstva (42). str. 7-65. ISSN 0351-3114

Simon Poljanšek in Primož Oven in Risto Jalkanen in Tom Levanič Metoda preučevanja sledi iglic terminalnega poganjka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). str. 3-12. ISSN 0351-3114

Tom Levanič in Katarina Čufar in Martin Zupančič Kronologije letnih prirastkov jelke in smreke v Sloveniji. Les : revija za lesno gospodarstvo, 47 (9). str. 259-261. ISSN 0024-1067

SHIFT + A