na glavno vsebino
Eva Groznik

Oddelek za varstvo gozdov

Eva Groznik

FUNKCIJEstrokovni sodelavec, fitosanitarna preglednica

PODROČJE DELAmlada raziskovalka/doktorska študentka

Življenjepis

Izobrazba

2011 – 2015 Gimnazija Litija

2015 – 2019 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; pridobljen naziv: diplomirana inženirka gozdarstva (VS)

Naslov diplomskega dela: Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp., Cerambycidae), vektorjev borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v KE Litija

2019 – 2022 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire; pridobljen naziv: magistrica inženirka gozdarstva

Naslov magistrskega dela: Ugotavljanje prisotnosti dvopikastega krasnika (Agrilus biguttatus) in primerjava lepljivih prizmatičnih pasti z večlijakastimi pastmi pri spremljanju rodu Agrilus v krajevni enoti Ljubljana

 

 

SHIFT + A