na glavno vsebino
Špela Jagodic

Oddelek za varstvo gozdov

Špela Jagodic

FUNKCIJEtehnična sodelavka

Življenjepis

Izobrazba

1996 - Gimnazijski maturant, Gimnazija Poljane, Ljubljana.

2016 - Univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Diplomirala z naslovom »Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi«, mentor doc. Dr. Darko Ogrin, somentor doc. dr. Tomislav Levanič.

Zaposlitev

2007 – Gozdarski inštitut Slovenije, zaposlitev za nedoločen čas

2007 – 2016  Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

2012 – Oddelek za varstvo gozdov

 

Na Gozdarskem inštitutu sem zaposlena od leta 2007, kjer sem opravljala različna dela: terensko delo, delo v laboratoriju, pomoč pri strokovnem delu, opravljanje delnih analiz oz. rezultatov, organizacija delavnic, sodelovala sem na projektih (sodelovanje in vodenje projektov).

V letu 2016 sem diplomirala z naslovom »Vpliv hidroregulacij na debelinsko rast hrasta doba (Quercus robur L.) v Murski šumi« in pridobila naziv univerzitetna diplomirana geografinja (VII/2).

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Paolo Panjek in Andreea Sava (2015) Zaključno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 10. 2012 - 31. 12. 2014 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenkovič (2015) Tretje vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković (2015) Prvo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 28. 9. 2012 - 31. 3. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković (2015) Drugo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 4. 2013 - 30. 6. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković in Polona Vukovič (2015) Četrto vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 10. 2012 - 31. 12. 2014: clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković in Polona Vukovič (2015) Peto vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 7. 2014 - 31. 12. 2014: clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Bogoslav Šefc in Jelena Trajković in Klemen Eler (2014) Can the structure of dormant cambium and the widths of phloem and xylem increments be used as indicators for tree vitality?. European Journal of Forest Research, 133 (3). str. 551-562. ISSN 1612-4669

Andreja Ferreira in Tine Premrl in Nikica Ogris in Anže Japelj in Jaka Klun in Mitja Skudnik in Robert Robek in Tina Jemec in Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Simon Poljanšek in Špela Jagodic in Tom Levanič (2010) Primerjava programov za standardizacijo časovnih vrst v dendrokronologiji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (93). str. 11-22. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Špela Jagodic in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A