na glavno vsebino
Špela Hočevar

Oddelek za varstvo gozdov

Špela Hočevar

PODROČJE DELAvarstvo gozdov

Življenjepis

Izobrazba

2018 – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; univerzitetni študijski program I. stopnje Biologija; pridobljen naziv: diplomirana biologinja (UN)

2018 – 2022 – Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; magistrski študijski program II. stopnje Ekologije in Biodiverzitete

Naslov magistrskega dela: “Populacijska genetska struktura rjavega medveda v Dinarsko-Pindski regiji” – v pripravi

 

Zaposlitev

2021: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, na katedri za ekologijo živali

Od 2023: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov

SHIFT + A