na glavno vsebino
dr. Tine Hauptman

Oddelek za varstvo gozdov

dr. Tine Hauptman

PODROČJE DELAvarstvo gozdov, fitopatologija, entomologija

Življenjepis

Izobrazba

2001–2008:          Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, diploma: Bolezni drevja v Arboretumu Volčji Potok (mentor: prof. dr. Dušan Jurc)

2008–2014:          Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (področje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri), doktorska disertacija: Značilnosti glive Chalara fraxinea in možnosti zatiranja jesenovega ožiga (mentor: prof. dr. Dušan Jurc)

Zaposlitve

2008–2015           Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, asistent

2015–2023          Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Katedra za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali, asistent z doktoratom

30.3.2023–           Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, znanstveni sodelavec

SHIFT + A