na glavno vsebino
Seznam projektov

Ekofiziološki, morfološki in rastni odzivi jelke in bukve vzdolž geografskega gradienta - izhodišče za napovedovanje prihodnjih razvojnih trendov (J4-3086)

Ekofiziološki, morfološki in rastni odzivi jelke in bukve vzdolž geografskega gradienta - izhodišče za napovedovanje prihodnjih razvojnih trendov (J4-3086)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Partnerji
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; Raziskovalni inštitut Silva Tarouca - VÚKOZ; Oddelek za gojenje Fakultete za Gozdarstvo in Lesarstvo, Mendlova Univerza, Brno, Češka Republika; Raziskovalni Inštitut Global change Research Institute Češke akademije znanosti, Brno, Češka Republika

Šifra:                                                                  J4-3086

Vodja:                                                               15493 - doc. dr. Matjaž Čater

Tip:                                                                    J - Temeljne raziskave

Obdobje financiranja:                                   1.11.2021- 31.10. 2024

Letni obseg efektivnih ur (SLO):                 1172

Nosilna raziskovalna organizacija:             Gozdarski inštitut Slovenije

 

Delovni sklopi (DS):

DS1: Ekologija jelke in bukve

Vodja Ds: doc. dr. M. Čater (SLO)              

DS2: Prirastni odzivi jelke in bukve

Vodja Ds: prof. dr. T. Levanič (SLO)

DS3: Lesno anatonske značilnosti jelke in bukve

Vodja Ds: dr. P. Prislan (SLO)

DS4: Monitoring jelke in bukve s časovnimi vrstami satelitskih posnetkov

Vodja Ds: dr. O. Brovkina (CZ)

DS5: Modeliranje in prihodnji scenariji odziva jelke in bukve

Vodja DS: dr. K. Král (CZ);

 

Povezava na bibliografije:

https://www.researchgate.net/profile/Matjaz-Cater

https://www.researchgate.net/profile/Tom-Levanic

https://www.researchgate.net/profile/Peter-Prislan

https://www.researchgate.net/profile/O-Brovkina-2

https://www.researchgate.net/profile/Kamil-Kral

 

SHIFT + A