na glavno vsebino
Seznam projektov

Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo (P4-0430)

Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo (P4-0430)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Partnerji
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS); Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UL BF); Zavod za gradbeništvo (ZAG)

OSEBNA IZKAZNICA

Šifra: P4-0430

Naslov: Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo

Vodja: dr. Jožica Gričar

Primarno raziskovalno področje: 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

Obdobje financiranja: 1. 1. 2022―31. 12. 2027

 

RO v P4-0430:

 • 404 Gozdarski inštitut Slovenije (GIS);
 • 481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (UL BF);
 • 1502 Zavod za gradbeništvo (ZAG)

Obseg financiranja: skupaj 4250 raziskovalnih ur, cenovne kategorije A letno, sicer:

 • 404 GIS 1700 raziskovalnih ur
 • 481 UL BF 1550 raziskovalnih ur
 • 1502 ZAG 1000 raziskovalnih ur

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

 

ČLANI P4-0430

GIS

dr. Jožica Gričar, V, jozica.gricar@gozdis.si;

Peter Horvat, MR, peter.horvat@gozdis.si;

dr. Luka Krajnc, R, luka.krajnc@gozdis.si;

Robert Krajnc, Teh, robert.krajnc@gozdis.si;

dr. Peter Prislan, R, peter.prislan@gozdis.si;

doc. dr. Primož Simončič, R, primoz.simoncic@gozdis.si;

Gregor Skoberne, Teh, gregor.skoberne@gozdis.si;

ZAG

dr. Boris Azinović, R, boris.azinovic@zag.si;

dr. Andreja Pondelak, R, andreja.pondelak@zag.si;

Matic Sitar, MR, matic.sitar@zag.si

BF

dr. Gal Fidej, R, gal.fidej@bf.uni-lj.si;

prof. dr. Janez Krč, R, janez.krc@bf.uni-lj.si;

doc. dr. Davor Kržišnik, R, davor.krzisnik@bf.uni-lj.si;

izr. prof. dr. Luka Juvančič, R, luka.juvancic@bf.uni-lj.si;

Ana Novak, MR, ana.novak@bf.uni-lj.si;

doc. dr. Anton Poje, R, anton.poje@bf.uni-lj.si;

prof. dr. Igor Potočnik, R, igor.potocnik@bf.uni-lj.si;

doc. dr. Dušan Roženbergar, R, dusan.rozenbergar@bf.uni-lj.si;

izr. prof. dr. Aleš Straže, R, ales.straze@bf.uni-lj.si;

dr. Jure Žigon, R, jure.zigon@bf.uni-lj.si

 

POVZETEK VSEBINE P4-0430

Navkljub visokemu deležu gozdnatosti in bogatim naravnim virom ostaja gozdarski sektor v Sloveniji premalo izkoriščen, kar so prepoznali tudi oblikovalci politik. Posledično je bilo v zadnjem času sprejetih več ukrepov za krepitev trajnostnih (lokalnih) gozdno-lesnih vrednostnih verig, od drevesa v gozdu do končnega proizvoda z visoko dodano vrednostjo. Skupen cilj predlaganega raziskovalnega programa je identifikacija trenutnih izzivov znotraj gozdno-lesne verige vrednosti (od stoječih dreves do končnih izdelkov) in iskanje optimalnih rešitev na podlagi znanja in razpoložljivih virov (laboratoriji in podatkovne zbirke).

Program je organiziran v petih delovnih skupinah (DS), ki pokrivajo vse načrtovane dejavnosti. V vsaki DS je opredeljenih 3–5 ciljev, ki pokrivajo ključne aktivnosti raziskovalnega programa:

 • DS1: Sodobno gojenje gozdov za višjo kvaliteto gozdnih proizvodov
 • DS2: Lastnosti lesa in izboljšani materiali na osnovi lesa
 • DS3: Učinkovita raba lesa v gradbeništvu
 • DS4: Gozdno-lesni sektor v biogospodarstvu
 • DS5: Projektno vodenje in diseminacija.

Raziskovalci treh raziskovalnih organizacij (GIS, BF UL, ZAG) sestavljajo predlagano raziskovalno skupino z namenom zagotovitve medsektorskega (gozdarstvo, lesarstvo, gradnja z lesom) in inovativnega pristopa za doseganje zastavljenih ciljev ter povezovanje skupine z industrijo. Rdeča nit vseh DS je izmenjava znanja in raziskovalnih idej med izkušenimi raziskovalci z različnih znanstvenih področij. Sodobno opremljeni laboratoriji in visoka usposobljenost članov bodo omogočili uspešno izvedbo predlaganega programa, ki je izviren, kompleksen in interdisciplinaren.

S podporo trajnostnemu gospodarjenju, celovitemu varovanju gozdnih virov in biotske raznovrstnosti ter z uvajanjem okolju prijaznih, družbeno sprejemljivih in ekonomsko upravičenih izdelkov in delovnih procesov na osnovi lesa se bo povečal prispevek gozdno-lesne verige k nacionalnemu gospodarstvu. Zastavljeni cilji programa bodo zlasti prispevali k:

 • razvoju analitičnih metod in akumulaciji znanja, ki bodo okrepili izmenjavo in prenos znanja z globalno znanstveno skupnostjo;
 • sodelovanju na nacionalni / mednarodni ravni za krepitev trajnostnih gozdno-lesnih verig, ob upoštevanju izzivov povezanih s trajnostnim upravljanjem gozdov in s podnebnimi spremembami;
 • boljšemu poznavanju kakovosti in lastnosti lesa (kemijske, fizikalne in mehanske) v povezavi z rastnimi razmerami dreves;
 • uporabi naprednih in novih tehnologij in postopkov za razvoj novih materialov na osnovi lesa in prehod v krožno gospodarstvo;
 • novim informacijam o mikro- in makro-mehanskih lastnostih lesa in laminiranih izdelkov iz lesa, ki bodo prispevale k temeljnim znanjem na področju raziskav;
 • izboljšanemu sodelovanju in komunikaciji med zainteresiranimi deležniki v gozdno-lesni vrednostni verigi, kar bo vodilo k večjim donosom lesnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, pospešilo prehod iz za "nizkotehnološke", v "visokotehnološke" industrijo in povečalo odpornost celotne vrednostne verige.

Slika 1: Shema organiziranosti raziskovalnega programa P4-0430.

Slika 2: Časovna shema raziskovalnega programa P4-0430.

 

KONTAKT

dr. Jožica Gričar

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko, Gozdarski inštitut Slovenije

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 01 200 78 53

E-mail: jozica.gricar@gozdis.si

 

EN

SHIFT + A