na glavno vsebino
Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy
Seznam projektov

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Sodelavci
Partnerji
Vodilni partner je Hrvaški gozdarski inštitut (CFRI), sodelujejo pa še Institute for Developmentand International Relations (HR), Algebra University College (HR), University of Natural Resources and Life Sciences (AT), Austrian research centre for forests natural hazard and landscape (AT), Gozdarski inštitut Slovenije (SI) in Zavod za gozdove Slovenije (SI).

Čeprav so določene teme povezane z gozdno bioekonomijo že pokrite v formalnem oz. neformalnem izobraževanju, bo prvič izvedeno celovito usposabljanje na temo gozdne bioekonomije. Zaposleni v gozdnogospodarskih podjetjih in lesnopredelovalni industriji bodo lahko uporabili novo pridobljeno znanje na področju gozdne bioekonomije v celotni gozdno-lesni vrednostni verigi in pridobivanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo, kar bo prispevalo h krepitvi gospodarstva tako v partnerskih državah kot tudi v EU.

Glavne dejavnosti projekta so povezane z oblikovanjem novega programa usposabljanja o gozdni bioekonomiji (kurikulum in e-tečaj). Poseben poudarek bo na uporabi inovativnih metod prenosa znanja z uporabo sistema za upravljanje učenja (LMS, angleško Learning Management System) in razvijanju digitalnih učnih gradiv in orodij.

Cilji projekta so:
- Povečati znanje in zagotoviti ključne kompetence v bioekonomiji za strokovnjake na področju gozdarstva.
- Povečati bazo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter vseživljenjskega učenja (VŽU) v partnerskih državah z inovativnim in celovitim programom usposabljanja na področju bioekonomije v gozdarstvu.

SHIFT + A