na glavno vsebino
Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi
Seznam projektov

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner), Foundation Centre for Support of Forest Owner Cooperation (Latvija), Estonian, Private Forest Centre (Estonija), Swedish University of Agricultural Sciences (Švedska), Forest Science and Technology Centre of Catalonia (Španija)

Glavni namen projekta je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. Zasebni lastniki imajo v lasti glavnino gozdov v večini evropskih držav in posledično pride na trg velik delež lesa iz teh gozdov. Literatura o ustreznem trženju gozdnih proizvodov in ocenjevanju storitev je v EU načeloma na voljo, vendar je opaziti velik primanjkljaj informacij, smernic in gradiva za praktično izobraževanje, svetovanje in uporabo lastnikom gozdov. Da bi bile njihove odločitve čim bolj ustrezne in strokovno podkovane, da bi dosegli čim večji donos iz svojih gozdov ob hkratni optimizaciji stroškov in spoštovanju okoljskega vidika, je bil oblikovan projekt s sodelovanjem strokovnjakov iz večih držav.

Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.

Glavni rezultati (priročnik, praktične smernice, orodje za učenje, primeri dobre prakse) bodo ciljnim skupinam predstavljeni na organiziranih dogodkih, objavljeni bodo na spletnih straneh projektnih partnerjev in drugih obstoječih komunikacijskih kanalih.

REZULTATI:

Priročnik "The pathway for efficient operations in private forests": POVEZAVA

Smernice za lastnike gozdov v Sloveniji, Latviji, Estoniji, Španiji in na Švedskem: POVEZAVA

Priročnik "Napake lesa": POVEZAVA

Priročnik "Merjenje in sortimentacija": POVEZAVA

Forest Management in the Catalan territory: POVEZAVA

Spletno orodje razvrščanja okroglega lesa: POVEZAVA

Spletno orodje razvrščanja okroglega lesa je namenjeno vsem uporabnikom, ki želijo na priročen način določiti kakovost hlodovine in obenem pridobiti znanje o vrednotenju gozdnih lesnih sortimentov.

Sistem uporabnika vodi skozi sklop vprašanj o napakah in dimenzijah sortimenta. Pri posamezni napaki lesa uporabnik vnaša delne meritve, sistem pa na podlagi formul za določevanje kvarnega vpliva izračuna vrednost napake in hlod uvrsti v ustrezen kakovostni razred. Pri meritvah dimenzij sistem avtomatizirano upošteva nominalno dolžino, nadmero, odbitki dvojne debeline skorje pa se upoštevajo na podlagi orientacijskih vrednosti.

Onine tool for quality classification of round-wood: LINK

The online tool for quality classification of round-wood is intended for all users who want to conveniently determine the quality of round-wood and at the same time gain knowledge about the evaluation of round-wood assortments.

The system guides the user through a series of questions on wood defects and assortment dimensions. In the case of an individual timber defect, the user enters partial dimensions and the system determine the degree of defect influence for each defect, which consequently affects the classification of the assortment into a certain quality class.

 

PRIMERI DOBRE PRAKSE

GOOD PRACTICE EXAMPLES

SLOVENIA:

Od gozda do končnega proizvoda, Kmetija Višič

From forests to end product, Farm Višič

Strojno redčenje mlajših sestojev

Fully mechanized thinning in small diameter stands

Mehanizirana neposredna setev

 

ESTONIA:

Puidu ühismüük –näide ühest heast praktikast Eesti metsanduses

Joint sale of wood –an example of a good practice in Estonian forestry

Nõustamissüsteem kui osa metsaühistute süsteemist

Advisory system as part of the forest association system

Growing mixed forests in Estonia

Segametsade kasvatamine Eestis

 

SWEDEN:

Mekaniserad skogssådd

Mechanized Direct Seeding

Vätteskogen -hyggesfritt skogsbruk i boreal skog

Vätteskogen, Sweden ‐ implementing Continuous Cover Forestry in a Boreal Forest

Life MixforChange projekt, translated

 

LATVIA:

Meža īpašnieku kooperācija kā Latvijas labās prakses piemērs

Co-operation of Forest-owners

Sistēma LVM GEO kā Latvijas labās prakses piemērs

LVM GEO system

Identification of Forest Habitats

Meža biotopu identificēšana

 

SPAIN:

Life MixforChange Project

Life MixforChange Project, spanish language

Joint forest managment plan - practice case

Joint forest managment plan - practice case, spanish language

 

PROJECT LEAFLETS

English version

Slovenian version

Latvian version

Estonian version

Spanish version

Swedish version

 

FINAL CONFERENCE

Invitation, program

Presentations

Presentation of Net4Forest project, Nike Krajnc, Slovenian Forestry Institute

Latvia - The main issues Latvian forest owners face today, Grigorijs Rozentals, Foundation Centre for Support of Forest Owner Cooperation

Sweden - Thinning of whole trees in young dense stands; Ground pressure from forest machines, Tomas Nordfjell, Swedish University of Agricultural Sciences

Estonia - Estonian Private Forest Centre’s outcomes in Net4Forest project, Livia Pošlin, Estonian Private Forest Centre

Slovenia - Challenges for forest owners entering the wood market, Nike Krajnc, Slovenian Forestry Institute

Spain - How do the Catalan forest owners prepare their forest against wildfires? The prevention management in the Catalan context, Carles Lorca, Forest Science and Technology Centre of Catalonia

Recording

SHIFT + A