na glavno vsebino
OptFORESTS
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

OptFORESTS: Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges

 

OptFORESTS, projekt programa Obzorje Evrope, ki ga financira EU, podpira varovanje in trajnostno rabo gozdnih genskih virov v Evropi s krepitvijo sodelovanja, izmenjave znanja in praks, ki podpirajo biotsko raznovrstnost v gozdarstvu in spodbujajo prilagajanje podnebnim spremembam. Projekt bo ustvaril znanja in produkte, ki podpirajo izbiro bolj raznolikega gozdnega reprodukcijskega materiala, prilagojenega prihodnjemu podnebju, spodbujal trajnostno rabo, prilagajanje in odpornost naravno obnovljenih gozdov, razvil metode za širitev drevesnic in njihovo diverzifikacijo glede uporabljenega nabora drevesnih vrst, analiziral in razvil rešitve, orodja in nove kulturne poti ter demonstracijske objekte, ki bodo pripomogli k obnovi biotske raznovrstnosti degradiranih gozdnih ekosistemov. Konzorcij 19 akademskih raziskovalnih skupin, neprofitnih organizacij in zasebnega sektorja vodi INRAE iz Francije.

Gozdarski inštitut Slovenije sodeluje v vseh delovnih sklopih in vodi WP3, ki bo zgradil evropsko mrežo provenienčnih poskusov nove generacije.

Trajanje: 1. 11. 2022 – 31. 10. 2027

Financiranje: 8 008 387.00 EUR, za Gozdarski inštitut Slovenije 590 0778.75 EUR, 100% financiranje EC

Kontaktna oseba za GIS: dr. Marjana Westergren, marjana.westergren@gozdis.si

SHIFT + A